Protokoll: årsmöte 01/12-21

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet med val som ägde rum den 1 december 2021 har nu laddats upp påhemsidan. 
Det färdigjusterade mötesprotokollet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument

Ha en trevlig dag! 

Sök till Teknikansvarig för 2022!

Sök till Teknikansvarig för 2022!

Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Vad får man göra som Teknikansvarig?

Mina huvudsakliga uppgifter innefattar att administrera vår digitala miljö. Detta inkluderar bl.a att sköta tillgången och användningen av Sharepoint och Outlook, uppdatera menyerna på våra säljplattformar vid behov, samt agera IT-support för vår personal och våra medlemmar. Utöver det ser jag över att saker som datorer, paddor, skrivare med mera fungerar som det ska. Allt som rör hur tekniken i DISK används går via mig.

Varför ska man söka rollen som Teknikansvarig? 

Att ha suttit i en styrelse med en väldigt administrativ roll inom IT är något som verkligen varit till hjälp för mitt CV. Utöver det så är det en roll som innefattar kontakt med styrelsemedlemmar och aktiva inom hela kåren, och man känner att man verkligen är till hjälp för andra i kåren. Att ens uppgifter förekommer mer vid behov hellre än schemalagda rutiner gör att man har möjligheten om man vill att vara innovativ och hitta nya sätt att förbättra DISKs verksamhet, vare sig det är att förbättra processer kring administrationen, eller skapa en ny teknisk lösning för att förbättra våra event!

Utöver det så har det varit extremt karaktärsbyggande och kul att sitta i styrelse!

DISK söker Studerandeskyddsombud

DISK söker Studerandeskyddsombud

Vill du bli en del av DISKs styrelse?

Just nu söker vi ett studerandeskyddsombud! Mandatperioden avser resterande verksamhetsår 2021.

Vad får man göra som Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig?
Ditt huvudsakliga ansvar är att bemöta bekymrade studenter som känner att dem blivit illa behandlade eller kränkta i eller av skolan. Du har även personalansvar över studiebevakarna, som istället hanterar de fall där studenter känner att de blivit orättvist behandlade i studierelaterade frågor. Utöver det har man möjlighet att påverka skolan och kåren i dess behandling av dessa frågor.

Varför ska man söka Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig?
Om du tycker det är givande att hjälpa studenter och vill kunna påverka utbildningen på skolan. Dessutom får du sitta i DISK-styrelsen, vilket ger dig möjlighet att vara med på många roliga sociala sammanhang och ger dig möjlighet att träffa flera olika föreningar på SU.

Anmäl dig själv eller nominera någon annan via detta formulär!
Vid nominering av en annan person måste du ha dennes tillåtelse.