DSV:s hederskodex och plagiat

DSV:s hederskodex och plagiat

Hej alla studenter!

Visst har ni läst DSV:s hederskodex som bland annat innefattar regler vid examination? Nedan följer några exempel som strider mot hederskodex och regler:

  • kopiera lösning eller redovisning från någon annan eller låta någon annan kopiera de egna lösningarna,
  • otillåtet samarbete,
  • plagiering,
  • omarbeta och lämna in en redan bedömd uppgift igen för bedömning utan lärarens samtycke,
  • ge eller motta otillåten hjälp med hemuppgifter eller
  • presentera någon annans arbete som sitt eget.

Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till Rektor och disciplinnämnden! Detta kan leda till att du som student stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl.a. studiemedel men även rätten till studentbostad. Ett beslut om avstängning gäller i regel omedelbart.

Du kan läsa DSV:s hederskodex här.

Du kan läsa om hur ärenden hanteras på SU här

Om du är misstänkt för fusk kan du kontakta studerandeskyddsombudet på studskyddsombud@disk.su.se.

Har ditt ärende redan gått till disciplinnämnden kan du med fördel kontakta SUS ombud via formuläret på denna sida.

Kallelse: EKMEK 2021

Kallelse: EKMEK 2021

Detta är den officiella kallelsen till DISKs ekonomiska föreningsmöte, EKMEK, som äger rum 31a mars 2021.  

På EKMEK går vi årligen igenom budget, vi väljer in en ny valberedning, eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! EKMEK är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.  

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna på Zoom kl 18.00 den 31 Mars 2021! 

Handlingar kommer inom kort, Zoom-länk kommer dagen innan mötet. 

Föredragningslista kan hittas här.

Registreringproblem med Daisy

Till alla som har haft problem med registrering inför denna termin:
 
Vi har varit i kontakt med institutionen, de meddelar att pga en felaktig konfiguration av Daisy (beroende på den mänskliga faktorn) så har många studenter inte kunnat registrera sig själv. Det har gjort att studievägledningen fått väldigt många fler mail än vanligt vilket gör att svarstiderna blivit långa.
 
Institutionen hälsar att nu skall det gå bra för alla att registrera sig själv via Daisy. Och givetvis så kommer alla som kontaktat studievägledningen att få svar så fort vi hinner.
 
—————————
 
To everyone who has experienced difficulties with their registration for this semester:
 
We have now been in contact with the institution, they would like to inform that because of an error within the configuration in Daisy (due to human error), many students have experienced issues with their registration. This has resulted in a lot of emails sent to the student counselling, which has extended the answer time.
 
The institution would like to inform you that the error is now fixed, and registration should be working again. All the emails will be answered as soon as possible.

Handlingar för årmötet 2020

Handlingar för årmötet 2020

Här kommer handlingarna till DISKs årsmöte som äger rum 9e December 2020.

Länken för mötet kommer postas senast dagen innan mötet äger rum, här på hemsidan och eventet på Facebook.

Vi hoppas vi får se er i Zoom den 9e!

Here are the documents for the annual meeting of DISK which takes place December 9th 2020.

The Zoom link for the meeting will be posted in the event at least one day before the meeting takes place, here and in the event.

We hope to see you on Zoom the 9th!

Kallelse, årsmöte 2020

Kallelse, årsmöte 2020

Härmed kallas samtliga DISK-medlemmar till Årsmöte med Val den 9 december 2020, kl 18.00. Nedan finnes föredragslistan i sin helhet. Handlingar kommer att publiceras senast den 2 december i kombination med länk för årsmötet, som i år kommer att ske digitalt via Zoom.

På DISKs årsmöten väljs kommande års styrelse in, därför är det väldigt viktigt att delta om man bryr sig om DISKs framtid! Alla medlemmar har närvarande-, yttrande-, och röstträtt.

 

Tills vidare, ta hand om dig!
Vänligast,
DISK-styrelsen 2020