DISK Styrelsen 2023

DISK Styrelsen är Studentkåren DISKs verkställande organ. Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av DISKs verksamhet vilken skall ske i överensstämmelse med dessa stadgar samt i enlighet med beslut fattade av årsmötet. Styrelsen kan utöva årsmötets befogenhet i ärende som oundgängligen inte tål uppskov. Sådant beslut skall genast meddelas inspektor och sakrevisor. I det fall att beslutet kan påverka föreningens ekonomi skall även den ekonomiska revisorn meddelas. Beslutet skall snarast möjligt underställas årsmötet. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du maila till: styrelsen@disk.su.se

Här kan du hitta individuella kontaktuppgifter till DISK Styrelsens medlemmar:

Karin Jäderberg

Karin Jäderberg

Ordförande

Lowe Björklund

Lowe Björklund

Vice ordförande

Némo Chentre

Némo Chentre

Kassör

William Oscarsson

William Oscarsson

Vice kassör

Setareh Farkhani

Setareh Farkhani

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig

Vlada Borets

Vlada Borets

Sekreterare

My Karlén

My Karlén

Eventansvarig

Stefan Ramqvist

Stefan Ramqvist

Lokalansvarig

Erik Lind

Erik Lind

Informationsansvarig

Victor Lejon

Victor Lejon

Teknikansvarig

Nichlas Andersson

Nichlas Andersson

Förste Suppleant

Linus Gyllenberg

Linus Gyllenberg

Andre Suppleant

Emir Adar

Emir Adar

Sektionsrepresentant för MES

Viktor Brodin

Viktor Brodin

Sektionsrepresentant för Sporten

Kimiya Eskandari

Kimiya Eskandari

Sektionsrepresentant för NärS

Sara Nordström

Sara Nordström

Sektionsrepresentant för SK

Melinda Holmqvist

Melinda Holmqvist

Sektionsrepresentant för KM

Ludvig Burud

Ludvig Burud

Sektionsrepresentant för Insparken