Ronja Tägtström

Ordförande

Martin Berggren

Vice ordförande

Martin Hansson

Kassör

Tommy Södergren

Vice kassör

Erika Nordh

Lokal- & personalansvarig

Linnea Runsten Fredriksson

Eventansvarig

Sofia Lindeberg

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig

Vlada Borets

Informationsansvarig

Samuel Gren Cheadle

Teknikansvarig

Leo Korpi

Sekreterare

Melinda Holmqvist

Förste Suppleant

Fredrica Dufvenheim

Andre Suppleant

Yrsa Linder

Sektionsrepresentant för Insparken

Martin Löfven

Sektionsrepresentant för Sporten

Kimiya Eskandari

Sektionsrepresentant för NärS

Julia Hammarström

Sektionsrepresentant för MES

Elsa Wahlstein

Sektionsrepresentant för KM

Axel Gustafsson

Sektionsrepresentant för SK