DISK Styrelsen 2023

DISK Styrelsen är Studentkåren DISKs verkställande organ. Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av DISKs verksamhet vilken skall ske i överensstämmelse med dessa stadgar samt i enlighet med beslut fattade av årsmötet. Styrelsen kan utöva årsmötets befogenhet i ärende som oundgängligen inte tål uppskov. Sådant beslut skall genast meddelas inspektor och sakrevisor. I det fall att beslutet kan påverka föreningens ekonomi skall även den ekonomiska revisorn meddelas. Beslutet skall snarast möjligt underställas årsmötet. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du maila till: styrelsen@disk.su.se

Här kan du hitta individuella kontaktuppgifter till DISK Styrelsens medlemmar:

  Yrsa Linder

Yrsa Linder

Ordförande

       Karin Jäderberg

Karin Jäderberg

Vice ordförande

VAKANT - ansök genom att maila val@disk.su.se med personligt brev

VAKANT - ansök genom att maila val@disk.su.se med personligt brev

Kassör

VAKANT - ansök genom att maila val@disk.su.se med personligt brev

VAKANT - ansök genom att maila val@disk.su.se med personligt brev

Vice kassör

Alexander Jaxgård

Alexander Jaxgård

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig

Vlada Borets

Vlada Borets

Sekreterare

My Karlén

My Karlén

Eventansvarig

Némo Chentre

Némo Chentre

Lokalansvarig

Lovisa Hedström

Lovisa Hedström

Informationsansvarig

VAKANT - ansök genom att maila val@disk.su.se med personligt brev

VAKANT - ansök genom att maila val@disk.su.se med personligt brev

Teknikansvarig

Nichlas Andersson

Nichlas Andersson

Förste Suppleant

Linus Gyllenberg

Linus Gyllenberg

Andre Suppleant

Stefan Ramqvist

Stefan Ramqvist

Tredje Suppleant

Giancarlo Valverde

Giancarlo Valverde

Sektionsrepresentant för MES

Vladyslav Tymoschchyk

Vladyslav Tymoschchyk

Sektionsrepresentant för Sporten

Kimiya Eskandari

Kimiya Eskandari

Sektionsrepresentant för NärS

Sara Nordström

Sara Nordström

Sektionsrepresentant för SK

Melinda Holmqvist

Melinda Holmqvist

Sektionsrepresentant för KM

Karin Allerbring

Karin Allerbring

Sektionsrepresentant för Insparken