Styrelsen

Ordförande
Emilia Kaufeldt
ordf@disk.su.se

Vice Ordförande
Linnea Eriksson
ordf@disk.su.se

Kassör
Oskar Diehl
ekonomi@disk.su.se

Vice Kassör
André Ahlkvist
ekonomi@disk.su.se

Lokal- & personalansvarig
Mathilda Linde
mathilda.linde@disk.su.se

Informationsansvarig
Isa Molinder
info@disk.su.se

Eventansvarig
Sofia Fahlesson
bokning@disk.su.se

Teknikansvarig
Magnus Palmstierna
teknikansvarig@disk.su.se

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig
Moa Trygg
studskyddsombud@disk.su.se

Sekreterare
Selina Öberg
selina.oberg@disk.su.se

Förste Suppleant
Sina Bastani
sina.bastani@disk.su.se

Andre Suppleant
Oskar Berggren
oskar.Berggren@disk.su.se

Representant MES 
Arvin Moshfegh
mes@disk.su.se

Representant KM
Sebastian Villarroel
klubba@disk.su.se

Representant NärS
Lina Kvarnström
nars@disk.su.se

Representant Sporten
Robin Ljungqvist
sporten@disk.su.se

Representant Insparken
Izabella Moore
insparken@disk.su.se

Representant SK
Martin Hellqvist
sk@disk.su.se

Känner du dig taggad på att gå med i DISKs styrelse?

Oavsett när på året du får ett sug av att sitta i styrelsen för DISK, kan du alltid maila valberedningen på val@disk.su.se. Berätta gärna vilken post du är mest intresserad av och sen ser valberedningen till att kontakta dig för mer information när det gäller. Kul att ha dig med!

Vad innebär varje position?

Ordförande
Ordförande är DISKs officiella representant, vilket innebär att personen för DISKs talan i officiella sammanhang. Håller sig uppdaterad om allt som händer inom DISK, ser till så att allting går rätt till och fördelar det arbete som behöver utföras inom styrelsen.

Vice Ordförande
Delar ansvaret med ordförande att kårens verksamhet flyter på. Representerar DISK ifall ordförande inte kan närvara och hjälper till där det behövs.

Kassör
Är tillsammans med vice kassören ekonomiskt ansvarig för DISK. Kassören skriver budgetförslag som styrelsen gemensamt lägger fram, betalar fakturor, håller sig uppdaterad med DISKs ekonomi och bokför alla ekonomiska händelser.

Vice Kassör
Delar ansvaret med kassören över DISKs ekonomi. Uppdelningen av arbetet sker utefter överenskommelse mellan bägge parter, dock har Kassören det yttersta ansvaret för bokföringen.

Sekreterare
Ansvarar för att DISKs arbete ska vara transparent för medlemmarna och omgivningen. Sekreteraren är den som protokollför och sammanställer möteshandlingar under alla möten.

Informationsansvarig
Ansvarar för all information som DISK förmedlar till sina medlemmar vilket inkluderar sociala medier, hemsidan, affischer och marknadsföringsevenemang och liknande.

Teknikansvarig
Ansvarar för DISKs IT och teknik både drift och diverse support. Kontohantering och administration av det interna systemet, drift av befintliga system så som medlemssystem, datorer, kassasystem, kortläsare och skrivare. Ansvarar för inköp av nya system, enheter och förbrukningsvaror så som toner till skrivare.

Eventansvarig
Ansvarar för att sköta bokningen för kårlokalen. Är med och arrangerar DISKs egna evenemang samt ser till att DISK är representerade hos andra föreningars evenemang.

Lokal- & personalansvarig
Är ansvarig för de anställdas intressen genom att ha regelbundna möten samt samtal med de anställda. Ansvarar för vår kårlokal, allt från att laga trasiga saker till att planera förbättringar.

Studerandeskyddsombud
Ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet på skolan. Detta kan vara allt från att se till att det finns förbandslådor till att ta hand om kränkningsfrågor. Studerandeskyddsombudet går på möten en gång i månaden med arbetsmiljökommitén, som består av personal från DSV och har hand om frågor som rör arbetsmiljön på skolan (ex. Säkerhet).

Suppleant
Suppleanterna finns där för att stötta resterande styrelse och agera avlastning. Suppleanterna har därför inga fasta ansvarsområden, utan det varierar beroende på vad övriga styrelsen behöver hjälp med. Vanligt är att det finns en elelr två suppleanter, men det kan finnas fler. I år har vi tre suppleanter.

Sektionsrepresentant
Funderar som en länk mellan sin sektion och DISK styrelse. Sektionsrepresentanten sitter i både DISKs styrelse och sin sektions styrelse och måste därav även väljas in på både sektionens och DISKs årsmöte.

 

Det finns även några förtroendeuppdrag utanför DISKs styrelse.

Förste och Andre Ekonomiska Revisorsuppleant
Hjälper DISKs kassör och vice kassör med det ekonomiska arbetet.

Sakrevisor
Bevakar det styrelsen gör och kontrollerar att det stämmer överens med DISKs styrdokument.

Sakrevisor suppleant
Hjälper sakrevisorn med att utföra sitt arbete.