DSV återgår till campusstudier HT21

Har ni saknat att befinna er i DSVs fina lokaler? Det har definitivt vi gjort!

DSV har nu gått ut med information på sin hemsida om att studier under perioden AB (30 augusti – 31 oktober) kommer att genomföras på campus. De reserverar sig dock för att aktiviteter med fler än 100 deltagare fortfarande kommer att utföras på distans. Detta gäller alltså både master- och kadidatprogram.

Flera av kurserna kommer därför bli en hybrid mellan distans och campusbaserad undervisning. Undervisningen kommer som vanligt att spelas in, för de studenter som inte vill/kan delta fysiskt. Undantaget är salstentamina, som måste ske på plats.

För perioden CD förväntas studierna helt ha återgått till såsom de var innan pandemin – det vill säga campusstudier sker på campus, och kurser som redan innan var på distans, fortsätter givetvis vara på distans.

Hur DISKs verksamhet anpassar sig till dessa glada nyheter kommer det mer information om inom snar framtid.

Hjälp DSV testa ny plattform för digital tentamen

Hej på er!

Tycker du som DISK att fysiska papperstentor är föråldrat?

DSV genomför just nu en utvärdering kring en tjänst för onlinetentamen. För denna behöver de frivilliga studenter som är med i en sk. referensgrupp, vars uppdrag blir att testa tjänsten utifrån studentens perspektiv för att se om tjänsten är ett rimligt alternativ till papperstentor.

Vill du läsa mer och ställa upp?

Första bokklubbsmöte med MES

Hej på er allihopa! Här kommer ett litet meddelande ifrån MES:


Yo-yo-yiggidy yo alla bokentusiaster. Hoppas ni läst boken vi har valt, Kallocain av Karin Boye, eller är intresserade av att höra om den här väldigt specifika boken, för på Måndag den 5:e April klockan 17 är det dags för MES första bokklubbs möte! Ta med boken och intressanta konversationer och let’s go!


Yo-yo-yiggidy-yo all book enthusiasts! Hope you’ve read the book we’ve chosen, Kallocain by Karin Boye, or are interested to hear about this very specific book, because on Monday the 5th of April at 17 o’clock it’s time for MES first book club meeting. Bring the book and interesting conversations and let’s goooo!!

KX öppnar temporärt måndag 15/3

Då vi fått information om vissa studenter som behöver kunna betala för nya passerkort så kommer kårexpeditionen vara öppen måndag den 15/3 kl. 10.00-12.00 Vi öppnar då enbart med anledning att kunna lösa passerkort och andra akuta ärenden som inte går att lösa via mail. Detta för att undvika att en onödigt stor mängd studenter besöker kårexpeditionen.Var snäll och respektera detta, och besök bara kårexpeditionen om ditt ärende absolut kräver det.

Undersökning om din psykosociala studiemiljö

Just nu utför DISK en undersökning av den psykosociala miljön bland studenter på DSV

…Och vi vill jättegärna höra om just dina upplevelser. Det senaste året har absolut varit tufft för oss alla, och vi i DISK vill självklart kartlägga vad du som student upplever är problematiskt i din psykosociala miljö på DSV just nu, för att ha möjlighet att kunna föra studenternas röst och göra miljön så bra som möjligt. Genom att delta i denna enkät hjälper du oss med just detta. 

Denna undersökning genomförs av vårt studerandeskyddsombud, Moa Trygg. Studerandeskyddsombudet har hand om frågor som rör studiemiljön på DSV. Skyddsombudet kan också hjälpa till om du till exempel känner dig orättvist behandlad av DSV eller annan personal på DSV. Du kan läsa mer om vårt studerandeskyddsombud här.