Här finner du protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18.pdf

2.1 Propositionen om att DISK skulle ansöka om medlemskap i SAIF bordlades
2.2 Propositionen om stadgeändringen gällande revideringen av DISKs emblem biföll i sin andra dragning
2.3 Propositionen om att avslå proposition 4: ”upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” från årsmötet med val 2021 biföll
2.4 Propositionen om upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK (denna gång utan specifiserad bank för fondsparandet) biföll

4.1.1.1 Marskalksämbetets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.2 Insparkens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.3 Klubbmästeriets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.4 Musikaliska och Estetiska Sektionens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.5 Sportens verksamhetsplan godtogs med en redaktionell ändring
4.1.1.6 Särimners Kultingars verksamhetsplan godtogs
4.1.1.7 Näringslivssektionens verksamhetsplan godtogs