Kallelse till Extrainsatt Årsmöte #1

Kallelse till Extrainsatt Årsmöte #1

Detta är den officiella kallelsen till DISKs Extrainsatta Årsmöte #1 2022, som äger rum 18e maj 2022.  

Under det ekonomiska årsmötet så presenterades inte sektionernas verksamhetsplaner, vilket de sedvanligt brukar göras. Därför kallar nu styrelsen till ett extrainsatt årsmöte för att presentera dessa för medlemmarna. Som vanligt så utlovas en matbiljet till alla närvarande.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Föredragningslistan och handlingar hittar ni här

Varmt välkomna till Lilla Hörsalen kl 18.00 den 18e maj 2022! 

Protokoll från Styrelsemöte 2022-04-12

Protokoll från Styrelsemöte 2022-04-12

Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-04-12.pdf

3.1 DISK bör anmäla 3-4 personer som marskalkar vid akademiska högtider. Just nu har 4 st anmält sig, blir det fler kommer platserna att lottas ut
3.2 Färgskrivaren i KX är trasig och behöver repareras med en ny del. Dock kommer flera andra delar också behöva bytas ut kommande 1-2 åren vilket i det långa loppet blir dyrare än att köpa in en ny. Därför ska teknikansvarig och kassörer köpa in en ny färgskrivare
3.3 Teknikansvarig har ordnat en tjänst för att enklare skicka in felanmälningar till honom. Länken finns för tillfället endast i en textkanal styrelsen har tillgång till men ska förslagsvis även upp på DISKs hemsida
3.4 Både pub- & kassörsdatorn är utbytta till datorer med windows 10

4.1 Punkten bordlades eftersom flera sektionsrepresentanter inte närvarade på mötet
4.2 Kris-hanteringsplanskommittén hade tagit fram ett utkast som presenterades på mötet
4.3 Eventansvarig föreslår en sektionsöverskridande aktivitet i form av en styrelsekamp där styrelsemedlemmar ska tävla tillsammans. Styrelsen ger tips på aktiviteter och preliminära datum sätts
4.4 Presidiet föreslår att införa en lista med justerarpar så att alla får justera minst en gång, men sekreteraren föreslår istället att han kan förbereda en workshop om hur man justerar
4.5 En person har visat intresse för att engagera sig i DISK-styrelsen. Om styrelsen känner att det finns behov för en tredje suppleant kan man utlysa platsen, men styrelsen kan även delegera arbete utan att välja in nytt folk. Styrelsen diskuterar därefter vilket typ av arbete som inte bör skötas av personer utanför styrelsen och bildar en kommitté som ska undersöka kring hur man kan underlätta tekink- & informationsansvarigs uppgifter
4.6 Näringslivssektionen har diskuterat kring att erbjuda ett företag DISK-sponsorskap och vad det skulle kunna innebära. Styrelsen kommer med återkoppling och förslag

5.1 Ett extrainsatt årsmöte kommer hållas 4/5 för att godkänna sektionernas preliminära verksamhetsplaner
5.2 Datumet för inventeringsdagen ändrades till 22:a maj

[INSTÄLLT] Kallelse till Extrainsatt Årsmöte #1

[INSTÄLLT] Kallelse till Extrainsatt Årsmöte #1

DETTA EXTRAINSATTA ÅRSMÖTET HAR STÄLLTS IN OCH NYTT DATUM KOMMER INNOM KORT!

Detta är den officiella kallelsen till DISKs Extrainsatta Årsmöte #1 2022, som äger rum 4e maj 2022.  

Under det ekonomiska årsmötet så presenterades inte sektionernas verksamhetsplaner, vilket de sedvanligt brukar göras. Därför kallar nu styrelsen till ett extrainsatt årsmöte för att presentera dessa för medlemmarna. Som vanligt så utlovas en matbiljet till alla närvarande.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna till Lilla Hörsalen kl 18.00 den 4e maj 2022! 

Protokoll från Styrelsemöte 2022-04-12

Protokoll för Ekonomiskt Föreningsmöte 2022

Här hittar du protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Protokoll Ekonomiskt Föreningsmöte 2022-03-16.pdf

2.1 Sport sektionen ville ansöka om medlemskap i SAIF men mötet ansåg att det saknades grund till beslut. Punkten bordlades tills nästa årsmöte
2.2 Propositionen om att förtydliga typ av majoritet i stadgan drogs en andra gång och godkändes
2.3 Propositionen om att revidera DISKs emblem godkändes i sin första dragning

4.1 Mötet gick igenom ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2020 och beslutade om disposition till verksamhetsåret 2021. Dock hade revisionsberättelsen för verksamhetsåret glömts lyftas förra årsmötet, och därav hade handlingarna inte tillkommit styrelsen. Revisionsberättelsen och ansvarsfriheten för verksamhetsåret 2020 lades till som punkter under punkt 7, under mötet väckta frågor
4.2 Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 2021. Styrelsen från verksamhetsåret 2021 ansvarsbefrias och mötet godkände att täcka ett underskott från verksamhetsåret 2021
4.3 DISKs verksamhetsplan för 2022 presenteras av DISKs ordförande. Kassören påpekar att summan allokerad för hyran måste uppdateras i både verksamhetsplanen och budgeten. Mötet godkänner verksamhetsplanen med ändringen samt godkänner den nya budgeten med hyran uppdaterad. Sektionernas verksamhetsplaner presenteras ej.

5.1 Valberedningen väljs in med André Ahlkvist som sammankallande

6.1 Styrelsen informerar om att de har gjort redaktionella ändringar i stadgan
6.2 Styrelsens tredje supplean entledigas

7.1 Förste sakrevisor för verksamhetsåret 2020 presenterade revisorberättelsen för det verksamhetsåret. Mötet godkännde revisorberättelsen
7.2 Styrelsen för verksamhetsåret 2020 ansvarsbefriadesProtokoll från Styrelsemöte 2022-04-12

Protokoll från Styrelsemöte 2022-03-03

Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-03-03.pdf

4.1 Vår leverantör för bröd som används för att sälja smörgåsar i kaféet har stängt ner. Nya möjliga leverantörer och lösningar undersöks.

5.1 Styrelsen diskuterade möjliga sätt att marknadsföra reklam till medlemmar som inte redan är aktiva inom DISKs sektioner. Det föreslogs att flytta tv-skärmar, men framförallt att stå i gröna området och prata fysiskt med studenter då kurser kommer hållas på plats under period C-D.
5.2 Styrelsen behöver se över vad som finns i katakomberna för att skapa en inventarielista som sen ska uppdateras en gång per termin.
5.3 Ordförande föreslog att presidiet bör ha mer frekventa personliga möten med styrelsemedlemmarna för att få bättre koll på deras situation och välmående. Mötena ska ske månadsvis.
5.4 Aktivrummet har fått en ny hylla och sektionerna bör gå igenom vad som finns i lådorna tillhörande respektive sektion. Därefter bör de ordna inventeringslistor som uppdateras varje termin.
5.5 Det bildades en kommitté som ska diskutera hanteringen av våra lokaler i samband med pubar.
5.6 Teknikansvarig föreslog att man kan börja använda Microsoft Bookings för bokningar av Foo Bar, men funktionen att markera evenemang som återkommande verkar inte finnas, vilket är ett måste ansåg eventansvarig.
5.7 Teknikansvarig informerar att kontot för tjänsten DISK använder för försäljning i kaféet och Foo Bar är tecknat på ett personligt namn och inte i kårens namn. Det undersöks om det går att göra en föreningsprofil istället.
5.8 Styrelsen har beslutat att endast ge styrelsemedlemmar tillgång till korridoren som går mellan kaféet och Foo Bar. Detta för att minska spring samt att andelen styrelsemedlemmar bland aktiva medlemmar är så pass hög att man kan be någon släppa in en eller låna ett SA-kort vid event för access.
5.9 Kassör informerar om att vi har fått en faktura för en årsprenumeration av en tjänst i form av en interaktiv katalog som vi inte använder. Styrelsen beslutar att säga upp prenumerationen och kassör ska kolla om det går att avsluta perioden innan den förnyas och DISK blir betalningsskyldiga.

6.1 DISK ska söka ideell föreningsstatus hos Techsoup för att ta del av deras tjänster.
6.2 Dokumenten gällande bokningar av Foo Bar ska ses över och uppdateras. En arbetsgrupp bestående av styrelseedlemmar har utsetts för detta arbete.
6.3 Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.
6.4 Merchkommittén har tagit fram ett förslag på design. Styrelsen beslutar att köpa in 1000 st enligt designförslaget.
6.5 Beslutet om tecknande av firma som togs på styrelsemötet 2022-01-20 blev inte godkänt av banken då det inte framgick tydligt nog vilka som tecknade enskilt eller i förening. Beslutet hävdes.
6.6 En ny formulering för firmatecknande presenterades, denna gång med förtydligande av styrelseroller samt vilka som tecknar enskilt eller i förening.

Äldre protokoll finns att hitta i flikarna DISK > Dokument eller här

Handlingar till EKMEK2022

Handlingar till EKMEK2022

På EKMEK går vi årligen igenom budget, vi väljer in en ny valberedning, eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! EKMEK är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.  

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Handlingar och föredragningslista kan hittas här

Varmt välkomna till Lilla Hörsalen kl 18.00 den 16e mars 2022! 

LAN Schedule for SS22 is here!

LAN Schedule for SS22 is here!

ENGLISH BELLOW

Vilket fantastisk upplägg vi har för er denna helg!
Du är välkommen närsomhelst och får delta i hur många evenemang du vill 🙂


Vill du vara med i CS-turneringen? Då anmäler du dig här: https://forms.office.com/r/YjEMidPEY0


Är du fortfarande inte anmäld? Fyll gärna i vår lilla intresseanmälan här: https://forms.office.com/r/aUwqZiHuXC


Vill du jobba LANet och därmed bli AKTIV medlem i SK, med alla fördelar det innebär?
Anmäl dig via denna länk så löser vi det: https://forms.office.com/r/ksLd0BCA9z

Vi ses i Foo!!!

______________________________________________________________________________

What an amazing program we have scheduled for you this weekend!
You can visit us at any time and attend as many events as you want 🙂


Would you like to take part in the CS-tournament? Apply here: https://forms.office.com/r/YjEMidPEY0


Have you signed up to the attendee list? If no, please fill in his form: https://forms.office.com/r/aUwqZiHuXC


Would you like to work during the LAN and therefore become an ACTIVE member of SK, which includes loads of perks?
Apply through this form and we’ll make it happen: https://forms.office.com/r/ksLd0BCA9z

See you in Foo!!!

Platser kvar till Ratatosk 2022!

Platser kvar till Ratatosk 2022!

Trycket till årets bokning var högt och därför har vi maximerat platserna för sittningen. Trots över 160 personer anmälda finns det fortfarande ett antal platser kvar till årets största och roligaste fest. Det utlovas god mat, rolig underhållning samt efterfest med DJ och dans. Detta vill ingen missa! Passa på att anmäla dig och bjud med dina klasskompisar, vänner eller partner. Även personer utanför DISK är varmt välkomna att medverka på firandet och stödmedlemskap i DISK räknas som medlemskap för eventet.
Anmälan: https://forms.office.com/r/hrHqj4Xcen
I dagarna har även bekräftelsemail och betalningsinfo gått ut till alla anmälda. Saknar du mejl så vänligen kontrollera skräpposten eller kontakta Generalerna på ratatosk@disk.su.se 🥳🐿
————————————————————————————————
The ticket demand for Ratatosk has been high and therefore we have maximized the seats for the event. Despite over 160 people registered, there are still a number of places left for this year’s biggest and most exciting party. A night of good food, fun entertainment and an after party with a DJ and dance floor. You do not want to miss this!Take the opportunity to sign up and invite your classmates, friends or partners. Guests who are not members of DISK are also warmly welcome to participate in this celebration.
Registration: https://forms.office.com/r/hrHqj4Xcen
In recent days, confirmation emails and payment information have also been sent out to everyone who has signed up. If you have not received an email, please check the spam folder or contact the Generals at ratatosk@disk.su.se 🥳🐿

Protokoll från Styrelsemöte 2022-04-12

Protokoll från Styrelsemötet 2022-02-10

Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-02-10.pdf

4.1 DISKs ekonomiska revisorer besökte mötet för att introducera sig själva och prata om DISKs nuvarande ekonomiska situation.
5.1 DISK ska söka medel från SSSRFS för Insparken
5.2 När Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom ska DISK KM återinföra DISK-O-kulan.
5.3 Informationsansvarig har tagit fram LinkedIn banderoller som alla i styrelsen ska ha på sina personliga konton. Sektionerna ansvarar själva för att ta fram sektionsspecifika banderoller om de så önskar.
5.4 Accesskommittén bildades för att hantera frågor och ärenden gällande access till Foo Bar.
6.1 Ratatoskgeneralerna har föreslagit att Styrelsens biljetter ska subventioneras likt tidigare år.
6.2 EKMEK flyttas till 16:e mars för att ge Styrelsen och sektionerna mer tid åt att få iordning alla handlingar.
6.3 Merchkommittén har hittat en ny leverantör av tröjor till styrelsen. Styrelsen kommer beställa in en testtröja för att undersöka kvalitén.

Äldre protokoll finns att hitta i flikarna DISK > Dokument eller här