Protokoll: årsmöte 01/12-21

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet med val som ägde rum den 1 december 2021 har nu laddats upp påhemsidan. 
Det färdigjusterade mötesprotokollet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument

Ha en trevlig dag! 

Handlingar till årsmöte

Handlingar till årsmöte

Här kommer handlingarna till DISKs årsmöte med val som äger rum 1 december kl 18.00. 

Alla DISK-medlemmar har närvaro- och rösträtt på mötet. Kom ihåg att ha ditt studentkort tillgängligt så att du kan uppvisa ditt medlemskap. 

Mötet äger rum I Lilla hörsalen på DSV.  

Vi ses den 1 december! 

Kallelse: Årsmöte med val

Kallelse: Årsmöte med val

Hej alla kära medlemmar,   

Detta är den officiella kallelsen till DISKs årsmöte med val, som äger rum 1 december 2021.   

På årsmötet väljs nya styrelsen,eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.   

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto på medlemskapet eller Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.   

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 1 december 2021 

Handlingar kommer inom kort. 

Sök till suppleant för 2022!

Sök till suppleant för 2022!

Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Idag 8/11 är också sista dagen för att anmäla sitt intresse!

Vad får man göra som Suppelant?

Som suppleant fungerar du som stöd till hela styrelsen. Du har inga förutbestämda arbetsuppgifter, utan hjälper till där det behövs. Det kan vara att hjälpa någon i styrelsen med deras uppgifter om de har hög arbetsbelastning, sitta med i kommittéer som tar fram nya förslag, och kunna rösta åt någon på ett möte om de är frånvarande. Det är ett väldigt omväxlande och roligt uppdrag, en vecka kanske du planerar och jobbar med ny belysning till Foo Bar, en annan vecka kan du vara med och ta fram nya förslag till vad som borde säljas i kaféet, och en tredje vecka kanske du får agera informationsansvarig om den som normalt har rollen skulle vara bortrest / sjuk.

Varför ska man söka Suppleant? 

Att vara med som suppleant i studentkåren DISKs styrelse är ett väldigt bra sätt att bekanta dig med styrelsens arbete, få inblick i många delar av styrelsearbetet, och det är väldigt roligt att ha så pass omväxlande arbetsuppgifter! Rollen blir väldigt mycket vad du gör den till.

Sök till suppleant för 2022!

Sök till suppleant för 2022!

Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Idag 8/11 är också sista dagen för att anmäla sitt intresse!

Vad får man göra som Suppleant?

Som suppleant får man göra en hel det jätteroliga grejer, men det beror också väldigt mycket på vad du kan och vill göra!

Jag till exempel är väldigt bra på teknik, så då hjälper jag Teknikansvarig och Informationsansvarig med eventuella problem de har. Jag tycker det är jätteroligt att hjälpa till och vara ett stöd till resten av styrelsen. När det inte händer så mycket går det att hitta saker att förbättra och arbeta med sånt som styrelsen kanske inte har tid med!

Jag har gjort allt från att hjälpa kårexpeditionen, bryta upp kassaskåp och köpt lampor!  Som suppleant vet man aldrig vad man får, men det är lika roligt oavsett!

 

Varför ska man söka rollen som Suppleant? 

Att vara suppleant är verkligen givande och inte en lika stor roll som en vanlig ledamotsroll. Men samtidigt får man väldigt mycket insyn i hur styrelsen arbetar och vad som behöver göras. Det är en perfekt roll om man är osäker på precis vad man vill göra, men ändå gärna vill vara delaktig och lära sig hur en styrelse arbetar!

Sök till suppleant, kom igen det blir kul!

 

Sök till Lokal- & personalansvarig för 2022!

Sök till Lokal- & personalansvarig för 2022!

Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Vad får man göra som Lokal- & personalansvarig?

Har något gått sönder, om något behöver köpas in till våra lokaler eller om en sektion får för sig att måla om hela FooBar med glittrig färg, då är det Lokal- och Personalansvarig som får undersöka hur man ska lösa det! (Bortsett från den glittriga färgen, där är det ens ansvar att snällt men bestämt säga nej!)

Som Lokal- och Personalansvarig är man den som fixar saker helt enkelt!

Utöver våra lokaler så är det även Lokal- och Personalansvarig som har den största kontakten med våra anställda och är den som förmedlar det som de anställda tänker på eller skulle vilja göra.

Varför ska man söka rollen som Lokal- & personalansvarig? 

Om man är en person som gillar att lösa problem och samtidigt få umgås lära känna folk från alla olika sektioner så skulle Lokal- och Personalansvarig vara perfekt för dig! Dessutom så kommer du lära känna våra anställda mycket bättre och det är alltid ett plus i kanten!😃

Sök till Sekreterare för 2022!

Sök till Sekreterare för 2022!

Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Vad får man göra som Sekreterare?

Det första sekreteraren gör är såklart att föra protokoll på samtliga möten, utöver detta så har sekreteraren ett representativt ansvar inom SSCO och SFS – där sekreteraren förväntas representera DISK och dess mandat inom dessa stora förbund. 

Sekreteraren är också ansvarig för mindre lokalbokningar på DSV som ej rör Foo Bar. 

Varför ska man söka rollen som Sekreterare? 

Varför inte? Arbetsbördan är väldigt hanterbar, och du kommer att få träffa samt nätverka med stora delar av studentsverige under SSCO:s och SFS:s förbundsmöten.

Styrelsearbetet inom DISK i allmänhet är väldigt belönande, och kommer att vara ett minne du bär med dig för livet.