Engagera dig

Det finns ett flertal olika sätt att engagera sig inom DISK, exempelvis kan du vara medlem i en sektion och delta på sektionens aktiviteter, du kan engagera dig i DISKs styrelse och du kan jobba som studiebevakare. Att engagera sig i DISK är både roligt och en bra erfarenhet att ha på CV:t.

Exempel på uppdrag inom DISK:

  • Projektledare för vår arbetsmässa Systemvetardagen (arrangerad av Näringslivssektionen)
  • Styrelseledamot
  • Sektionsmedlem
  • General för Medlemsmiddagen eller Ratatosk
  • Välkomna nya studenter till DSV genom att sitta i Staben eller vara Drivare i Insparken.

För att engagera dig i en sektion bör du kontakta respektive sektion (mer information om sektioner finns HÄR). Ifall du önskar vara general över någon av DISKs sittningar ska du kontakta styrelsen på styrelsen@disk.su.se. Om du önskar vara styrelseledamot i DISKs styrelse ska du kontakta valberedningen på val@disk.su.se.

Fördelar med att vara en aktiv medlem

Som aktiv medlem i DISK får man vissa fördelar som tack för ens engagemang. Aktiva medlemmar får ytterligare 5% rabatt i både Foo Bar och kaféterian vilket resulterar i en rabatt på 25%. Som aktiv medlem kommer man i kontakt med fler studenter än dem som läser samma kurser, ett fantastiskt sätt att redan nu börja knyta viktiga kontakter inför framtiden. Som aktiv medlem i DISK blir man även inbjuden till vissa särskilda evenemang. Aktiva medlemmar får access till aktivrummet där det finns en kyl, en dator och viss möjlighet till att hänga av sig eller förvara väskor.

Aktiva medlemmar får även möjlighet till att vara med och representera DISK på officiella evenemang som nobelmiddagen, Valborg på skansen och på doktorspromoveringen i stadshuset.

Vakanta uppdrag

  • Studiebevakare - Rollen som studiebevakare vid institutionen för data- och systemvetenskap innebär att vara studenternas röst mot institutionen, du för talan inte bara för kårens medlemmar utan för samtliga studenter vid institutionen. Som studiebevakare kommer du även sitta på möten med institutionsstyrelsen samt med SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation). Du förväntas vara effektiv med att svara på studenters bekymmer, funderingar, klagomål och önskemål genom DISK’s kommunikationskanaler. Som studiebevakare är du anställd av studentkåren DISK och lön utgår för upp till 10 timmar per månad. Vill du ansöka eller vet mer on tjänsten? Maila ordförande på ordf@disk.su.se.
  • Styrelseposition verksamhetsåret 2019 - Under hösten kommer varje sektion samt DISK ha årsmöte för att rösta fram vardera styrelse för verksamhetsåret 2019. Vill du vara med och påverka vad DISK gör i framtiden? Engagera dig med den position som du tycker verkar intressant! Utöver styrelsemedlemmar kommer det även att röstas fram fler förtroende uppdrag, mer information om hur du söker och positionerna finns här.