Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sananfattning:

Styrelsemöte 2022-05-19.pdf

2.9.1 Öppningen av ett sparkonto kan nu påbörjas då propositionen om ospecificerad bank godkändes på senaste årsmötet.
2.9.2 Merchkommittén har beställt en testhoodie, mer info under punkt 5.3
2.9.3 Accesskommittén hade inget nytt att rapportera
2.9.4 Terminens luncher i Foo Bar har nu hållits och alla har varit lyckade. Lunchkommittén ska snart börja planera in bokningarna för hösten.
2.9.5 Teknik- & Informationskommittén hade inget nytt att rapportera

3.1 Bokföringssystemet håller på att bytas ut och kommer utvärderas senare, i övrigt ser sektionernas ekonomi bra ut
3.2 Insparken har skickat in en anmälan åt DISKs vägnar om att vara med på SUs välkomstdag på campus Frescati 26:e augusti
3.3 Styrelsen pratar om kista science city och att vice ordförande Martin Berggren har ett möte inbokat med dem om att medverka under insparken
3.4 Diana som jobbar i caféet kommer behöva opereras och vara sjukskriven efteråt. Styrelsen diskuterade om att leta efter en vikarie i god tid
3.5 Sofia som sitter som Studerandeskyddsombud tillika Utbildningsansvarig har blivit antagen till utbytesstudier och kommer flytta till hösten. Hon ska fråga en av studiebevarkarna om de är intresserade av att ta över hennes roll, men det är lägligt att påbörja processen med att hitta en ersättare redan nu

4.1 Alla sektionsrepresentanter har blivit informerade om att de ska göra trailers för sina sektioner till insparken
4.2 Under välkomstveckan vore det bra om styrelsen kunde vara i skolan för att introducera sig själva och prata om vad DISK är för disketterna
4.3 Styrelsen sätter datumet till det extrainsatta årsmötet med val till 21:a september
4.4 DISK kommer vara med i prideparaden via academic pride
4.5 Styrelsen bestämde sig för att inte hålla i en aktiv-kamp utan kommer hålla i en aktivkick-off innan terminsstart där alla som är aktiva inom sektionerna kommer kunna ses och tävla mot varandra
4.6 Styrelsen diskuterade medlemsmiddagen och om den ska utföras eller inte. Diskussionen leder till att medlemsmiddagen ersätts med PROG1 sittning som diskuterats på tidigare möte. Sittningen kommer vara för alla DISKs medlemmar och äga rum i januari 2023
4.7 Styrelsen diskuterade innehåll och datum för informationsutskicket till alla nyantagna studenter
4.8 Styrelsen diskuterade öppettiderna för Kx och caféet tillsammans med andre sakrevisor Sina.
4.9 Styrelsen diskuterade olika datum för en städdag men inget datum spikades. Erika som är lokal- & personalansvarig ska titta vidare på det

5.1 Styrelsen biföll Ronja Tägtströms yrkade på att styrelsen skulle bevilja hennes önskan om entledigande
5.2 Styrelsen biföll Yrsa Linders yrkande på att införa köp av medlemskap på 6 och 4 terminer
5.3 Merchkommittén hade fått in ett provexemplar på en hoodie och var tydliga i att det handlar om kvalitet och kostnader när det kommer till profil-produkter. Styrelsen var inte helt överens om att välja leverantör, istället skulle sektionsrepresentanterna fråga medlemmarna i sina sektioner om de var villiga att byta leverantör eller ej.
5.4 Styrelsen biföll Linnea Runsten Fredrikssons yrkande på att godkänna tillfälligt medlemskap till Accentures fem gäster för NärS evenemang