Kårtraditioner

Förutom evenemangen som sker varje vecka har DISK även några evenemang som är återkommande för varje år. Flera av evenemangen ligger många av medlemmarna nära hjärtat och anses som riktiga höjdpunkter. På vissa av våra evenemang delas det även ut medaljer. Oftast står det generella regler om evenemanget i inbjudan, men för er skull har vi sammanställt generella sittningsregler och vad som gäller vid olika klädkoder. Ifall du fortfarande har frågor går det alltid att fråga en DISKare som varit med ett tag eller kontakta arrangören.

Ratatosk

Ratatosk är DISK finaste sittning där DISKs senior och förtjänstmedalj delas ut. Syftet med middagen är dels att skapa en festlig middag varje år där DISKs medlemmar, aktiva samt andra studentföreningar får en möjlighet att umgås under trevliga former. Första Ratatosk var 2002 och sedan dess  brukar Ratatosk ske i februari eller mars varje år. Mer information om Ratatosk finns HÄR.

Systemvetardagen

Systemvetardagen är DISKs folktätaste evenemang på året och är en arbetsmarknadsdag som arrangeras utav Näringslivssektionen. Det brukar vara ca 49 företag som ställer ut på mässan varje år för att komma i kontakt med IT-studenter. Systemvetardagen är gratis för alla besökare och brukar äga rum tidigt i mars varje år. Mer information om Systemvetardagen finns HÄR.

Välkomstmiddagen

Välkomstmiddagen är en finsittning som arrangeras i början av höstterminen för alla nya studenter på DSV. Under sittningen bjuds det på en trerättersmiddag samt underhållning. Efter sittningen brukar det vara eftersläpp i DISKs kårlokal Foo Bar. Ifall man vill köpa biljetter till denna sittning ska man höra av sig till Insparken.

DISK-sången

På DISKs sittningar sjungs det många studentikosa sånger, men en sång som alltid finns med i sångboken är DISK-sången.

Melodi: Hymn till Sovjetunionen
Vårt namn är D.I.S.K.
Från Kista vi är.
Vi kan vara snälla
eller ställa till besvär.
Men drabbats ni har
av en olycka stor,
för ikväll ska vi supa
och bedriva hor.
Ni längtar nog
tills dess vi åker bort igen,
med djurtransporten till Sibirien.
Men mest utav allt
så längtar ni till
att med oss få grova
så mycket ni vill.
Vårt namn är DISK!

DISKs medaljer

DISK har tre olika medaljer, men vissa sektioner har även egna medaljer. Vill du veta mer om hur man kan få en medalj eller vilka som har fått medaljer? Kolla in DISKs utmärkelser.

Förtjänstmedalj

Tilldelas till den som har gjort ett ypperligt och fantastiskt arbete inom DISK utöver sitt åtagande.

Förtjänstmedaljen består av en medalj med svartguldigt band som fästs på vänster sida. Medaljen är en romb i matt guld och i mitten finns föreningens logga upphöjt. Medaljen delas ut vid Ratatosk och Medlemsmiddagen. Förtjänstmedaljen skall hängas innerst närmast hjärtat om innehavaren inte har en Seniorsmedalj (isåfall ska Seniorsmedaljen hänga närmast hjärtat).

Seniormedalj

En seniorsmedalj kan tilldelas någon som har uppvisat hög kamratskap, stort engagemang och långvarig aktivitet i DISK.

Seniorsmedaljen består av en rund och blank guldfärgad medalj med svartguldigt band. I mitten av medaljen är det samma lagerkrans som på föreningens märke samt texten DISK SENIOR upphöjt. Seniorsmedaljen kallas även för Per Perssons medalj och skall alltid hänga innerst närmast hjärtat. Mer information om medaljen finns på DISKs utmärkelser.

Styrelsemedalj

DISKs styrelsemedalj tilldelas den som sitter i DISKs styrelse.

Styrelsemedaljen består av en medalj med svartguldigt band. Medaljen är en rund lagerkrans med ett malteserkors på, i mitten av medaljen är det föreningens märke upphöjt. Medaljen finns i både silver och guld, silver bärs att sittande styrelsemedlemmar och guld bärs av de som suttit i styrelsen tidigare verksamhetsår. Styrelsemedaljen skall alltid hängas utanför hedersmedaljer.

Ordförandemedalj

DISKs ordförandemedalj tilldelas den som är ordförande eller vice ordförande i DISKs styrelse.

Ordförandemedaljen består av en medalj med svartguldigt band och är DISKs största medalj sett till storleken. Medaljen är en rund lagerkrans med ett malteserkors på, i mitten av medaljen är det föreningens märke upphöjt. Medaljen finns i både silver och guld, silver bärs av det sittande presidieparet och guld bärs av tidigare presidium. Medaljen bärs runt halsen.