Dokument & Protokoll

Eftersom DISK gör väldigt mycket, skrivs det också en hel del dokument. Våra viktigaste dokument är såklart våra styrdokument: budget, policy och stadgan. Som DISK-medlem är det ens skyldighet att vara införstådd i DISKs policy och stadga.

Det blir också en hel del protokoll vid både styrelsemöten och årsmöten. De finns publika då alla DISK medlemmar har rätt att veta vad de förtroendevalda beslutar. DISK har också en visuell identitet, en årlig verksamhetsplan & en integritetspolicy. Nedan finner du dessa dokument. Om du har frågor gällande dokumenten, så kan du kontakta oss på info@disk.su.se

I stadgan hittar du DISKs interna regler. Den röstas igenom av DISKs medlemmar och kan endast ändras på årsmöten.

 

I verksamhetsplanen hittar du DISKs planerade aktiviteter för det nuvarande året. Verksamhetsplanen är lite som en checklista för vad styrelsen ska ha klarat av vid årets slut. Verksamhetsplanen bestäms av styrelsen och röstas igenom av medlemmarna på årsmöten.

 

I policyn hittar du DISKs riktlinjer, alla DISKs medlemmar bör vara väl införstådda i DISKs policy. Policyn är lite som en mildare verison av stadgan, och de ”regler” som presenteras här är inte lika strikta.  Policyn bestäms av styrelsen.

 

DISKs grafiska profil är det dokument som styr DISKS visuella identitet. DISK har en extern visuell identitet för våra informationskanaler utåt och en intern identitet som används för bl.a våra dokument.

 

Detta dokument informerar om:

  • Vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara
  • Vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt
  • Vilket ansvar studentkåren och universitetet har
  • Vad den som utsätter någon för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier riskerar.

Information om hur DSV jobbar med miljö på institutionen.

Protokoll från 2024
Protokoll från 2022

2022-01-20 – Styrelsemöte #1

2022-02-10 –Styrelsemöte #2

2022-03-03 – Styrelsemöte #3

2022-03-07 – Extrainsatt Styrelsemöte #1

2022-03-16 – Ekonomiskt Föreningsmöte

2022-03-24 – Styrelsemöte #4

2022-04-12 – Styrelsemöte #5

2022-05-03 – Styrelsemöte #6

2022-05-18 – Extrainsatt Årsmöte #1

2022-05-19 – Styrelsemöte #7

2022-09-08 – Styrelsemöte #8

2022-09-21 – Extrainsatt Årsmöte #2

2022-09-28 – Styrelsemöte #9

2022-10-20 – Styrelsemöte #10

2022-11-03 – Styrelsemöte #11

2022-11-08 – Styrelsemöte #12

2022-11-23 – Styrelsemöte #13

2022-11-30 – Årsmöte med val 

2022-12-15 – Styrelsemöte #14 

Protokoll från 2021

21-01-2021 – Styrelsemöte #1

11-02-2021 Styrelsemöte #2

25-02-2021 – Extrainsatt årsmöte

04-03-2021 Styrelsemöte #3

18-03-2021 Styrelsemöte #4

31-03-2021 – Ekonomiskt Föreningsmöte

08-04-2021 Styrelsemöte #5

29-04-2021 Styrelsemöte #6

14-05-2021 – Extrainsatt styrelsemöte

20-05-2021 – Styrelsemöte #7

02-09-2021 – Styrelsemöte #8

23-09-2021 – Styrelsemöte #9

14-10-2021 – Styrelsemöte #10

04-11-2021 – Styrelsemöte #11

17-11-2021 – Styrelsemöte #12

24-11-2021 – Styrelsemöte #13

01-12-2021 – Årsmöte med val

09-12-2021 – Styrelsemöte #14

14-12-2021 – Styrelsemöte för viss angiven fråga

Protokoll från 2020

23-01-2020 – Styrelsemöte #1

13-02-2020 – Styrelsemöte #2

27-02-2020 – Styrelsemöte #3

11-03-2020 – Ekonomiskt Föreningsmöte

12-03-2020 – Styrelsemöte #4

26-03-2020 – Styrelsemöte #5

16-04-2020 – Styrelsemöte #6

06-05-2020 – Styrelsemöte #7

27-05-2020 – Styrelsemöte #8

03-09-2020 – Styrelsemöte #9

24-09-2020 – Styrelsemöte #10

15-10-2020 – Styrelsemöte #11

29-10-2020 – Styrelsemöte #12

12-11-2020 – Styrelsemöte #13

26-11-2020 – Styrelsemöte #14

09-12-2020 – Årsmöte med val

17-12-2020 – Styrelsemöte #15

 

 

Protokoll från 2019

09-01-2019 – Styrelsemöte #1

31-01-2019 – Styrelsemöte #2

21-02-2019 – Styrelsemöte #3

27-03-2019 – Ekonomiskt föreningsmöte

01-04-2019 – Styrelsemöte #4

22-04-2019 – Styrelsemöte #5

07-05-2019 – Styrelsemöte #6

31-05-2019 – Extrainsatt årsmöte

05-09-2019 – Styrelsemöte #7

26-09-2019 – Styrelsemöte #8

17-10-2019 – Styrelsemöte #9

28-10-2019 – Styrelsemöte #10

30-10-2019 – Extrainsatt Årsmöte

07-11-2019 – Styrelsemöte #11

28-11-2019 – Styrelsemöte #12

03-12-2019 – Styrelsemöte #13

11-12-2019 – Årsmöte med val

20-12-2019Styrelsemöte #14

Protokoll från 2018

11-01-2018 – Styrelsemöte #1

01-02-2018 – Styrelsemöte #2

08-02-2018 – Styrelsemöte #3

22-02-2018 – Styrelsemöte #4

28-02-2018 – Ekonomiskt föreningsmöte

15-03-2018 – Styrelsemöte #5

05-04-2018 – Styrelsemöte #6

26-04-2018 – Styrelsemöte #7

17-05-2018 – Styrelsemöte #8

01-06-2018 – Styrelsemöte #9

29-08-2018 – Styrelsemöte #10

20-09-2018 – Styrelsemöte #11

10-10-2018 – Extrainsatt årsmöte

11-10-2018 – Styrelsemöte #12

25-10-2018 – Styrelsemöte #13

15-11-2018 – Styrelsemöte #14

05-12-2018 – Årsmöte med val

06-12-2018 – Styrelsemöte #15

Protokoll från 2017

12-01-2017 – Styrelsemöte #1

02-02-2017 – Styrelsemöte #2

09-02-2017 – Styrelsemöte #3

22-02-2017 – Ekonomiskt föreningsmöte

2017-02-23 – Styrelsemöte #4

16-03-2017 – Styrelsemöte #5

06-04-2017 – Styrelsemöte #6

27-04-2017 – Styrelsemöte #7

17-05-2017 – Styrelsemöte #8

25-08-2017 – Styrelsemöte #9

21-09-2017 – Styrelsemöte #10

12-10-2017 – Styrelsemöte #11

02-11-2017 – Styrelsemöte #12

14-11-2017 – Styrelsemöte #13

23-11-2017 – Styrelsemöte #14

28-11-2017 – Styrelsemöte #15

06-12-2017 – Årsmöte med val

12-12-2017 – Styrelsemöte #16

Protokoll från 2016

21-01-2016 – Styrelsemöte #1

03-02-2016 – Styrelsemöte #2

11-02-2016 – Styrelsemöte #3

17-02-2016 – Styrelsemöte #4

24-02-2016 – Ekonomiskt föreningsmöte

03-03-2016 – Styrelsemöte #5

23-03-2016 – Styrelsemöte #6

14-04-2016 – Styrelsemöte #7

25-05-2016 – Styrelsemöte #8

15-09-2016 – Styrelsemöte #9

06-10-2016 – Styrelsemöte #10

27-10-2016 – Styrelsemöte #11

17-11-2016 – Styrelsemöte #12

23-11-2016 – Styrelsemöte #13

07-12-2016 – Årsmöte med val

08-12-2016 – Styrelsemöte #14

Protokoll från 2015

2015-01-15 – Styrelsemöte #1

2015-02-12 – Styrelsemöte #2

2015-02-25 – Ekonomiskt föreningsmöte

2015-03-05 – Styrelsemöte #3

2015-03-26 – Styrelsemöte #4

2015-04-19 – Styrelsemöte #5

2015-05-07 – Styrelsemöte #6

2015-05-28 – Styrelsemöte #7

2015-06-30 – Extrainsatt styrelsemöte

2015-08-23 – Styrelsemöte #8

2015-09-10 – Styrelsemöte #9

2015-10-01 – Styrelsemöte #10

2015-10-21 – Extrainsatt Årsmöte

2015-10-22 – Styrelsemöte #11

2015-12-09 – Årsmöte med val