Dokument

DISK har precis som andra föreningar ett flertal olika dokument. Nedan finner du en lista på några av dom:

DISK stadga – I stadgan hittar du DISKs interna regler. Stadgarna är valda av DISKs medlemmar och kan endast ändras på årsmöten.
DISK verksamhetsplan – I verksamhetsplanen hittar du DISKs planerade aktiviteter under den kommande perioden. Verksamhetsplanen bestäms av styrelsen och röstas igenom av medlemmarna på årsmöten.
DISK policy – I policyn hittar du DISKs riktlinjer, alla DISKs medlemmar bör vara väl införstådda i DISKs policy. Policyn bestäms av styrelsen.
DISK integritetspolicy – I integritetspolicyn hittar du vilka personuppgifter som DISK samlar in, samt information om varför, hur och hur länge.
Protokoll – Varje styrelsemöte och årsmöte protokollförs och publiceras för att medlemmarna ska kunna ta del av det som diskuteras och beslutas.
DISK Visuell identitet – En guide över hur alla dokument inom DISK både internt och extern ska utformas.
DSVs miljöarbete – Information om hur DSV jobbar med miljö på institutionen.
Trakasserier och kränkande särbehandling – Med denna broschyr vill vi informera om:

  • Vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara
  • Vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt
  • Vilket ansvar studentkåren och universitetet har
  • Vad den som utsätter någon för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier riskerar