Årsmöte med Val 2023

Årsmöte med Val 2023

Kära DISK medlemmar,
Detta är en officiell kallelse till DISKs Årsmöte med Val 2023, som äger rum 6e december.

På årsmötet så ska en ny styrelse väljas, nästa års verksamhetsplan godkännas, potentiella beslut om stadgeändringar tas, med mera. Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och se till att påverka kårens verksamhet.

Potentiella motioner ska tillhandahållas Styrelsen senast 14 dagar innan mötet, dvs 22e november senast. Skicka in era motioner till styrelse@disk.su.se med ”Motion Årsmöte med Val 2023” i ämnes raden.

Handling och föredragningslistan för mötet kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto eller genom uppvisande av Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 6e december!

—-
Dear DISK members,
this is an official summon to DISK’s Annual Meeting with Elections 2023, which takes place on the 6th of December.

At the annual meeting, a new board shall be elected, next year´s Activity Plan approves, any potential decisions taken on changes to the Statute, etcetera. The annual meeting is a great opportunity for DISK’s members to gain insight into the board’s work and to be able to influence the union’s activities.

Potential motions shall be in the possession of the Board at least 14 days before the meeting, ie on Wednesday 22nd of November the latest. Send your motions to styrelse@disk.su.se with ”Motion Årsmöte med Val 2023” as the subject.

To have the right to attend, speak and vote at the meeting, a membership in DISK is required. You must be able to confirm your membership through a receipt or by showing your Studentkortet. Support members have attendance and speaking rights.

Documents for the meeting will be published at a later date.

A warm welcome to Lilla hörsalen on the 6th on December 2023!

Handlingar

Kallelse: Årsmöte med val

Hej alla kära medlemmar,   

Detta är den officiella kallelsen till DISKs årsmöte med val, som äger rum 1 december 2021.   

På årsmötet väljs nya styrelsen,eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.   

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto på medlemskapet eller Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.   

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 1 december 2021 

Handlingar kommer inom kort. 

Kallelse: EKMEK 2021

Detta är den officiella kallelsen till DISKs ekonomiska föreningsmöte, EKMEK, som äger rum 31a mars 2021.  

På EKMEK går vi årligen igenom budget, vi väljer in en ny valberedning, eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! EKMEK är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.  

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna på Zoom kl 18.00 den 31 Mars 2021! 

Handlingar kommer inom kort, Zoom-länk kommer dagen innan mötet. 

Föredragningslista kan hittas här.

Kallelse: Extrainsatt årsmöte

Vi välkomnar samtliga DISK-medlemmar till DISKs Extrainsatta årsmöte med val den 25 februari 2021, kl 18.00 via Zoom.
Föredragningslista och handlingar postas senast imorgon, 17e feb. Zoomlänk till själva mötet kommer någon dag innan mötet.

Handlingar, föredragningslista och länk till zoom kommer komma upp här på hemsidan, men också i Facebookeventet.

På detta extrainsatta årsmöte kommer DISKs nya kassör väljas in, väldigt spännande tycker vi!
Vi ses där!