Kallelse: Årsmöte med val

Hej alla kära medlemmar,   

Detta är den officiella kallelsen till DISKs årsmöte med val, som äger rum 1 december 2021.   

På årsmötet väljs nya styrelsen,eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.   

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto på medlemskapet eller Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.   

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 1 december 2021 

Handlingar kommer inom kort. 

Kallelse: EKMEK 2021

Detta är den officiella kallelsen till DISKs ekonomiska föreningsmöte, EKMEK, som äger rum 31a mars 2021.  

På EKMEK går vi årligen igenom budget, vi väljer in en ny valberedning, eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! EKMEK är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.  

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna på Zoom kl 18.00 den 31 Mars 2021! 

Handlingar kommer inom kort, Zoom-länk kommer dagen innan mötet. 

Föredragningslista kan hittas här.

Kallelse: Extrainsatt årsmöte

Vi välkomnar samtliga DISK-medlemmar till DISKs Extrainsatta årsmöte med val den 25 februari 2021, kl 18.00 via Zoom.
Föredragningslista och handlingar postas senast imorgon, 17e feb. Zoomlänk till själva mötet kommer någon dag innan mötet.

Handlingar, föredragningslista och länk till zoom kommer komma upp här på hemsidan, men också i Facebookeventet.

På detta extrainsatta årsmöte kommer DISKs nya kassör väljas in, väldigt spännande tycker vi!
Vi ses där!