Historia

Historien om DISK tar sin början mot slutet av 1980-talet i samband med att det med att det bestäms att Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) ska förläggas ute i Kista i Electrum. Efter att ha diskuterat med Stockholms universitets studentkår (SUS) kom man fram till att ny kårförening borde skapas för att kunna ge studenterna ett bättre utgångsläge för samarbete med institutionen och för att kunna få ett bättre stöd från SUS.

 

1:a februari på ett konstituerat årsmöte bildades Data- och Systemvetenskapliga Institutionens Studerandes Kårförening (D.I.S.K) med Eva Öhlen (fd. Rosenberg) som första ordförande. Under första året bestod föreningen av sektionerna Ämnesrådet (ÄR), Klubbmästeriet, Sportsektionen, Trivselsektionen och Kultursektionen samt ett skyddsombud. Första året hade föreningen cirka 100 medlemmar men bedrev ändå gott om studiesociala aktiviteter. Under åren har det både skapats och inaktiverats ett flertal sektioner.

 

Då det i Kista även finns en stor representation av sektioner inom Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har DISK under åren haft utbyten och samarbeten med dessa i olika frågor. Bland annat har en del fester arrangerats gemensamt, utbyte har skett i arbetsmarknadsfrågor och konferenser har anordnats mellan styrelserna.

Under åren har en hel del festligheter ägt rum och DISK har bland annat ordnat tre stora baler, bland annat ett 10-års jubileum i Stadshuset.

 

DISKs egna arbetsmarknadsdag Systemvetardagen arrangerades för första gången 1996, ett år efter att Näringslivssektionen bildats. Systemvetardagen har växt med åren och är en väldigt uppskattad arbetsmarknadsdag, idag brukar ca 50 företag delta varje år.

 

Tidigare uppskattade traditioner som tyvärr inte bedrivs idag är DISKs egna tidning Systemvetarbladet och Bellmandagen. Systemvetarbladet var en tidning som gavs ut tryckt på papper i flera år och Bellmandagen var en dag då DISKs medlemmar samlades i Hagaparken utanför koppartälten för picknick och sjunga sånger av både Bellman och andra låtskrivare.

 

2008 lämnade DISK SUS och blev istället en egen studentkår, detta tack var det ett stort arbete av några väldigt engagerade medlemmar. SUS överklagande DISKs ansökan om att bli en egen kår, men efter en välformulerad förnyad kåransökan så fick DISK egen kårstatus.

Under åren har institutionen flyttat ett flertal gånger och har i Kista funnits både i både Electrum och Forum innan Kista NOD som vi flyttade till 2014.

Tusentals studenter har berörts av DISKs verksamhet och många hundratal har som aktiva varit med i en fantastisk gemenskap som skapat livslånga vänskapsband och till och med familjer. Människor har vuxit i sig själva och som delar i en helhet erbjudit sina medstudenter en bättre och gladare tillvaro. DISK har under sin relativt korta historia varit med om en otrolig utveckling, både som förening och som del av samhället. Hela IT-boomen med framförallt utvecklingen av internet har tagit föreningen på en otrolig resa och vi ser nu hur vi med stor spänning och framtidstro står på tröskeln inför något nytt.