Kontantfritt i April

Under april kommer både caféet, kårexpeditionen och Foo Bar vara helt kontantfria, detta för att det ska utvärderas om DISK kan bli helt kontantfria i framtiden. Hoppas att ni kan ha överseende med detta, som vanligt tar våra kortterminaler emot nästan alla kort.

 

Kontrollerat Sprängningsarbete bredvid NOD

Hej,

det pågår för tillfället ett bygge bredvid NOD-huset, detta bygge kommer att utföra spontningar och sprängningar framöver (till ca vecka 18), första sprängningen är torsdag 22/3. Bygget har skickat några riktlinjer som dom vill att alla följer:

-Respektera ALLTID direktiv från personal med ”VAKT” på västen.
-Inte stå i fönster och titta mot bygget när korta signalerna låter innan detonation.

Sprängningarna kommer främst att ske 10.00-10.10 och 14.00-14.10 men även 12.00-12.10.

 

Med vänliga hälsningar,
Studentkåren DISK

Välkomna på nomineringsfika hos SSCO!

SSCO bjuder nu in alla studenter som skulle kunna vara intresserade av att kandidera till en förtroendepost inom SSCO, eller som bara vill veta mer om uppdragen och processen, till en nomineringsfika på Studentpalatset.

 

Den 22/3 kl. 17 finns SSCO:s presidie och representanter från styrelsen samt valberedningen tillgängliga för att svara på frågor om hur det är att vara förtroendevald inom SSCO och hur nominerings- och valprocessen går till.

 

Kom själva och uppmuntra era kårmedlemmar att komma! De som redan vet att de ska kandidera, de som funderar, de som inte tänkt tanken ännu, eller de som bara är sugna på gofika och vill hänga med oss. Alla är välkomna!

 

Sprid informationen genom att prata med era medlemmar och sprida Facebook- eventet. Vet du någon som skulle passa bra i SSCO:s styrelse, valberedning eller på annan post? Berätta det för hen och bjud in dem till Facebook-eventet “Nomineringsfika med SSCO”!

 

Vad? Öppen nomineringsfika med drop-in
Var? Studentpalatset, klubbrummet, Norrtullsgatan 2, T-bana Odenplan När? 22/3 kl. 17-19

Sök till valberedningen!

Vill du vara med och säkra Studentkåren DISKs framtid? Kandidera till Valberedningen!

Vad är valberedningen?
Valberedningen är dem som bereder val för DISK styrelsen, vilket betyder att du är med och tar fram ett förslag på nästa verksamhetsårs styrelse!

Hur ser valberedningen ut?
Valberedningen har en sammankallande, vilken är personen som är ansvarig för att valberedningens arbete går framåt, och ett antal medlemmar som tillsammans hjälps åt för att ta fram valberedningens förslag på styrelse. Den perfekta valberedningen består av en heterogen grupp människor från olika delar av vår studentkår och med jämn könsfördelning.

Vem får vara med i valberedningen?
Alla medlemmar i Studentkåren DISK får vara med i valberedningen! Bra egenskaper hos en medlem i valberedningen är social, ha kunskap om DISK och känna många av våra medlemmar. Sen självklart vara investerad i DISK framtid som studentkår.

Hur kandiderar jag?
Du skickar ett mail till styrelsen@disk.su.se med att du vill kandidera senast söndagen den 18 Februari!

Kallelse ekonomiskt årsmöte 28/2 -18

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Ekonomiskt årsmöte

Onsdagen den 28:e februari 2018

Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14:e februari.

Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 21:a februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

 1. Formalia
 2. Mötets öppnande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Justering av röstlängd
 8. Eventuella adjungeringar
 9. Fastställande av föredragningslista
 10. Propositioner
 11. Motioner
 12. Dechargeärenden
 13. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
 14. Godkännande av ekonomisk berättelse för 2016
 15. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
 16. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
 17. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
 18. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 19. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
 20. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
 21. Fastställande av verksamhetsårets budget
 22. Valärenden
 23. Val av Vice-kassör
 24. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
 25. Under mötet väckta frågor
 26. Mötets avslutande