Just nu utför DISK en undersökning av den psykosociala miljön bland studenter på DSV

…Och vi vill jättegärna höra om just dina upplevelser. Det senaste året har absolut varit tufft för oss alla, och vi i DISK vill självklart kartlägga vad du som student upplever är problematiskt i din psykosociala miljö på DSV just nu, för att ha möjlighet att kunna föra studenternas röst och göra miljön så bra som möjligt. Genom att delta i denna enkät hjälper du oss med just detta. 

Denna undersökning genomförs av vårt studerandeskyddsombud, Moa Trygg. Studerandeskyddsombudet har hand om frågor som rör studiemiljön på DSV. Skyddsombudet kan också hjälpa till om du till exempel känner dig orättvist behandlad av DSV eller annan personal på DSV. Du kan läsa mer om vårt studerandeskyddsombud här.