Då vi fått information om vissa studenter som behöver kunna betala för nya passerkort så kommer kårexpeditionen vara öppen måndag den 15/3 kl. 10.00-12.00 Vi öppnar då enbart med anledning att kunna lösa passerkort och andra akuta ärenden som inte går att lösa via mail. Detta för att undvika att en onödigt stor mängd studenter besöker kårexpeditionen.Var snäll och respektera detta, och besök bara kårexpeditionen om ditt ärende absolut kräver det.