Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-28

2.9.1 Informationsansvarig har ordnat en kanal där styrelsemedlemmarna kan följa arbetet som förs på workshopen löpande.
2.9.2 Styrelsen avvecklade kommittén då de nyinvalda suppleanterna kan hjälpa till med arbetet.
2.9.3 PROG1-Sittningskommittén har bokat ett möte till nästa vecka.
2.9.4 De ekonomiska revisorerna är skeptiska till förslaget. DISK äger inte kårlokalen Foo Bar vilket innebär att DSV måste godkänna installationen först.

3.1 Foo Bar har förbättrats med nya gardiner, en AC till ölrummet och ett nytt avtal med Tomp som kommer innebära nya dryckeskyllar. Vad som kommer göras av de gamla kylarna är ej bestämt än.
3.2 Närsdagen är ett nytt evenemang som Näringslivsssektionen kommer annordna 12/10. Alla i styrelsen kan hjälpa till med att sprida ordet.
3.3 En sharepoint för att samla dokumentation kring finsittningar har upprättats.
3.4 Deadlinen för sektionerna att sätta preliminära budgetar är sista oktober.

4.1 Brandutbildningar i DSVs lokaler har blivit släpande pga. corona. Styrelsen diskuterade kring krav på att evenemangsansvariga ska ha brandutbildning, vilka som ska gå på nästa utbildningstillfälle och om DSV kan täcka kostnaderna.
4.2 Diskussion kring att införa en basutbildning fördes. Den ska vara till för att utbilda medlemmar att vara ansvariga för aktiviteter i Foo Bar som inte har alkoholservering. En event- & utbildningskommitté för att fortsätta arbetet bildades.
4.3 Styrelsen diskuterade vidare ansvarsnivåer för aktiviteter i Foo Bar. Arbetet kommer fortsätta inom event- & utbildningskommittén.
4.4 Styrelsen diskuterade sektionsrepresentanterna och hur kommmunikationen emellan dem fungerar och kan förbättras.

5.1 Eventansvarig ska bestämma när nästa städdag ska ske och informera om när datumet är satt.
5.2 Aktivrummet är fyllt med saker och bör tömmas. Styrelsen ska göra om det till ett vilorum för personalen och flytta förvaringen till nya skåp bakom skynket i Foo Bar samt katakomberna.
5.3 Styrelsen bestämde att DISKs årsmöte ska äga rum 30/11 kl 18.
5.4 Styrelsen beslutade sig över att ett möte där accessnivåer ska diskutera kommer hållas 26/10 kl 10. Alla styrelsemedlemmar från alla sektioner är inbjudna.
5.5 Nya firmatecknare valdes in.

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

Här finner du protokollet samt en sammanfattning:

Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

5.1 Martin Berggren valdes till ordförande.
5.2 Yrsa Linder valdes till vice ordförande.
5.3 Jacob Ehrhardt valdes till kassör.

6.1 Styrelsen informerade om att de hade beslutat per capsulam att bevilja samtliga styrelsemedlemmar från sina poster:

  • Ronja Tägtström
  • Martin Hansson
  • Linnea Runsten Fredriksson
  • Fredrica Dufvenheim
  • Elsa Wahlstein
Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-08

Här kan du se det fullständiga protokollet från det senaste styrelsemötet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-08.pdf

3.1 Alla i DISK-styrelsen förväntas jobba DISKs julbord 2/12
3.2 DISKord (DISKs egna Discord-server) bör användas mera för att marknadsföra och skapa evenemang.
3.3 Projektansvarig & Projektkordinator för systemvetardagen närvarade på mötet för att ge en lägesuppdatering kring systemvetardagen.
3.4 DISK-styrelsen ska med start 14/9 och därefter varannan vecka efter det hålla i workshops där man kan arbeta tillsammans med styrelsearbete utanför mötena.
3.5 Valberedningen är snart klara med intervjuerna inför årsmötet.

4.1 Informationsansvarig föreslog att styrelsen skulle förbereda en valkampanj inför nästa läsår. Punkten ska arbetas med på kommande workshops.
4.2 Sektionsrepresentanten för Särimners Kultingar läste upp ett brev om sektionssytrelsens åsikter kring accesskommittén beslut. Styrelsen förde en diskussion kring problemen som uppstått och lösningar på dem. Samuel Green Cheadle valdes till ny sammankallande för kommittén.
4.3 Uppföljning av kommittéarbetet för PROG1-sittningen.
4.4 Uppföljning av arbetet för tröjbeställningarna.
4.5 Styrelsen diskuterade förslag på rutiner för att vattna blommorna i Foo Bar.
4.6 Styrelsen diskuterade arbetsuppgifter inom styrelserollerna och beslutade att börja arbeta på ett dokument för rollbeskrivningar på kommande workshops. En ”check-in” punkt lades även till på föredragningslistan för nästa styrelsemöte.
4.7 Fredagen 9/9 ska styrelsen ha en station i humlegården för insparkens avslut och vilka som skulle hålla i den diskuterades.
4.8 Det påpekades att policydokument för flera sektioner gällande ”nolle-frid” bör ses över för att undvika kryphål. Arbetet kommer forsättas på kommande workshops.
4.9 Styrelsen diskuterade ifall de hade några propositioner att föredra på årsmötet 21/9.

5.1 Styrelsen beslutade att inte köpa in Jira licenser till diverse verksamheter inom DISK.
5.2 Styrelsen beslutade att beställa in samt montera en projektor till Foo Bar givet de ekonomiska revisorernas godkännande.

Sök till Suppleant i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Suppleant för Studentkåren DISK under höstterminen 2022?

Valberedningen söker nu en kandidat som vill kliva upp på denna lärorika post under resterande verksamhetsår. Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Suppleant?
Som en suppleant får man delta i styrelsemötena och erbjuda administrativt och operativt stöd till resten av styrelsen genom att avlasta de som har mycket att göra. Dessutom blir man en representant för DISK på alla interna och externa evenemang!

Varför ska man söka Suppleant?
Om man uppskattar vad DISK gör för DSVs studenter och vill vara delaktig i det, lära sig mer om DISK som organisation och spela en stöttande roll i arbetet (utan att ha för mycket ansvar), så är detta en perfekt post! Det är också en utmärkt inkörsport om du är intresserad av att sitta ett år till.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Sök till Kassör i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Kassör för Studentkåren DISK under höstterminen 2022? Valberedningen söker nu en grym kandidat som kan förvalta kårens ekonomi under resterande verksamhetsår.

Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Kassör?
Det är Kassören som har huvudansvaret för att ha koll på DISKs ekonomi. Det innefattar bokföring, betalning av fakturor och budget. Som Kassör kommer du dessutom få chansen att samarbeta med alla våra sektioner, samt DISKs kåradminstratör och kaféansvarig.

Varför ska man söka Kassör?
Det är en roll som kräver en hel del tid, däremot är det en väldigt givande roll som känns meningsfull. Skulle du vara en person som tycker om att engagera dig, vara delaktig av en stor del av vad DISK gör och även lära dig massor om hur en studentkår fungerar bakom kulisserna, är kassör-rollen något för just dig.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Sök till Ordförande i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Ordförande för Studentkåren DISK under höstterminen 2022? 

Valberedningen söker nu en kandidat som vill kliva upp på denna ärofyllda post under resterande verksamhetsår. Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Ordförande?
Som Ordförande är du ytterst ansvarig för att verksamheten flyter på. Det är en roll där du harett strategiskt ansvar och är representant för studentkåren ut mot andra organisationer på SU, såsom DSV och andra studentföreningar. Du håller även i styrelsemöten och ser till att din styrelse mår bra och har en balanserad arbetsbörda under verksamhetsårets gång.

Varför ska man söka Ordförande?
För att man vill kunna påverka studietiden för det bättre och få gedigen erfarenhet inom projekt- och arbetsledning på köpet. Dessutom får man ett brett kontaktnät inför arbetslivet och inom DISK. Sist men inte minst, för att det är extremt roligt och för att man får umgås med väldigt många kompetenta och fantastiska människor.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret!

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Ledigförklaring av Styrelseposter

I enhetlighet med DISK:s stadga, ledigförklarar Valberedningen 2022 posterna: Ordförande, Kassör och Andre Suppleant 2022.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Ordförande 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Kassör 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Andre Suppleant 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Läs mer om posterna, hur du kandiderar och nominerar i kommande inlägg!

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Här finner du protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18.pdf

2.1 Propositionen om att DISK skulle ansöka om medlemskap i SAIF bordlades
2.2 Propositionen om stadgeändringen gällande revideringen av DISKs emblem biföll i sin andra dragning
2.3 Propositionen om att avslå proposition 4: ”upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” från årsmötet med val 2021 biföll
2.4 Propositionen om upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK (denna gång utan specifiserad bank för fondsparandet) biföll

4.1.1.1 Marskalksämbetets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.2 Insparkens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.3 Klubbmästeriets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.4 Musikaliska och Estetiska Sektionens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.5 Sportens verksamhetsplan godtogs med en redaktionell ändring
4.1.1.6 Särimners Kultingars verksamhetsplan godtogs
4.1.1.7 Näringslivssektionens verksamhetsplan godtogs

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Protokoll från styrelsemöte 2022-05-19

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sananfattning:

Styrelsemöte 2022-05-19.pdf

2.9.1 Öppningen av ett sparkonto kan nu påbörjas då propositionen om ospecificerad bank godkändes på senaste årsmötet.
2.9.2 Merchkommittén har beställt en testhoodie, mer info under punkt 5.3
2.9.3 Accesskommittén hade inget nytt att rapportera
2.9.4 Terminens luncher i Foo Bar har nu hållits och alla har varit lyckade. Lunchkommittén ska snart börja planera in bokningarna för hösten.
2.9.5 Teknik- & Informationskommittén hade inget nytt att rapportera

3.1 Bokföringssystemet håller på att bytas ut och kommer utvärderas senare, i övrigt ser sektionernas ekonomi bra ut
3.2 Insparken har skickat in en anmälan åt DISKs vägnar om att vara med på SUs välkomstdag på campus Frescati 26:e augusti
3.3 Styrelsen pratar om kista science city och att vice ordförande Martin Berggren har ett möte inbokat med dem om att medverka under insparken
3.4 Diana som jobbar i caféet kommer behöva opereras och vara sjukskriven efteråt. Styrelsen diskuterade om att leta efter en vikarie i god tid
3.5 Sofia som sitter som Studerandeskyddsombud tillika Utbildningsansvarig har blivit antagen till utbytesstudier och kommer flytta till hösten. Hon ska fråga en av studiebevarkarna om de är intresserade av att ta över hennes roll, men det är lägligt att påbörja processen med att hitta en ersättare redan nu

4.1 Alla sektionsrepresentanter har blivit informerade om att de ska göra trailers för sina sektioner till insparken
4.2 Under välkomstveckan vore det bra om styrelsen kunde vara i skolan för att introducera sig själva och prata om vad DISK är för disketterna
4.3 Styrelsen sätter datumet till det extrainsatta årsmötet med val till 21:a september
4.4 DISK kommer vara med i prideparaden via academic pride
4.5 Styrelsen bestämde sig för att inte hålla i en aktiv-kamp utan kommer hålla i en aktivkick-off innan terminsstart där alla som är aktiva inom sektionerna kommer kunna ses och tävla mot varandra
4.6 Styrelsen diskuterade medlemsmiddagen och om den ska utföras eller inte. Diskussionen leder till att medlemsmiddagen ersätts med PROG1 sittning som diskuterats på tidigare möte. Sittningen kommer vara för alla DISKs medlemmar och äga rum i januari 2023
4.7 Styrelsen diskuterade innehåll och datum för informationsutskicket till alla nyantagna studenter
4.8 Styrelsen diskuterade öppettiderna för Kx och caféet tillsammans med andre sakrevisor Sina.
4.9 Styrelsen diskuterade olika datum för en städdag men inget datum spikades. Erika som är lokal- & personalansvarig ska titta vidare på det

5.1 Styrelsen biföll Ronja Tägtströms yrkade på att styrelsen skulle bevilja hennes önskan om entledigande
5.2 Styrelsen biföll Yrsa Linders yrkande på att införa köp av medlemskap på 6 och 4 terminer
5.3 Merchkommittén hade fått in ett provexemplar på en hoodie och var tydliga i att det handlar om kvalitet och kostnader när det kommer till profil-produkter. Styrelsen var inte helt överens om att välja leverantör, istället skulle sektionsrepresentanterna fråga medlemmarna i sina sektioner om de var villiga att byta leverantör eller ej.
5.4 Styrelsen biföll Linnea Runsten Fredrikssons yrkande på att godkänna tillfälligt medlemskap till Accentures fem gäster för NärS evenemang

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Protokoll för styrelsemöte 2022-05-03

Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-05-03.pdf

3.1 Kassören har fått veta att det brukar finnas en återkommande infopunkt där kassören informerar resten av styrelsen om sektionernas ekonomiska ställning. Från och med detta möte kommer det vara en återkommande punkt
3.2 Insparken har fått ett bidrag av SSSRSF på villkoret att resurser kommer läggas på att välkomna internationella studenter
3.3 Arbetsgruppen som skulle uppdatera alla bokningsdokument för Foo Bar har avslutat sitt arbete

4.1 Punkten bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte
4.2 Kåradministrationen uppskattar att det kommer vara mer tryck i höst när nya elever kommer men just nu kan öppettiderna justeras. Styrelsen diskuterar om möjliga öppettider och att det läget inför hösten fortfarande är lite osäkert. Styrelsen ska försöka vara på plats och så synlig som möjligt i början av nästa termin men bör fortfarande rådfråga med administrationen gällande öppettiderna för kårexpeditionen
4.3 Styrelsen diskuterar maxgränsen med 21 dagars mellanrum mellan ordinarie styrelsemöten. Diskussionen lyfter viktiga punkter som att gränsen inte behöver utökas utan snarare att möten var 3:e vecka leder till att för mycket görs i ett svep på långa och ibland utdragna möten. Viktiga beslut diskuteras inte tillräckligt eller tas upp i sista minuten. Ett förslag på lösning till detta kan vara att ha möten varannan vecka och sedan ha mer informella ”check-in”s som inte protokollförs där styrelsen får ses och prata samt utföra kommittéarbete. Sedan utnyttjas styrelsemötena främst till att ta beslut. ”Check-in”s kan ske både digitalt och på plats, men styrelsen har redan ett problem med förhinder och fler möten är troligen inte en lösning på det
4.4 Ordförande lyfter att det har varit många förhinder på sistone. En av anledningarna kan vara att mötesdagen har ändrats, men man missar väldigt mycket viktig info om man inte kan närvara. Styrelsen ska arbeta mer med att titta igenom höstens datum och sätta ut preliminära datum för att alla förhoppningsvis ska kunna delta utan att boka upp sig.

5.1 Styrelsen utlyste en intresseanmälan till delegation till SSCO:s majkongress 21:a maj.
5.2 Kassören har blivit råd av förste ekonomisk revisor att inte fondspara hos SEB. Banken stod dock som ett krav i proposition 4 – ”Upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” på årsmötet med val 2021 och för att fondspara hos en annan bank behöver propositionen avslås. Styrelsen avslog propositionen.
5.3 Kassören presenterade en ny proposition på fondsparande med samma specifikationen som den tidigare, förutom att kravet på bank inte stod med. Styrelsen godkände propositionen och handlingen lades till kommande årsmötes handlingar.
5.4 Styrelsen diskuterade propositionen om att ta bort punkt ”h. rapportering” från föredragningslistan för ordinarie styrelsemöten vilket skulle innebära en ändring på paragraf 9.6 i stadgan. Styrelsen kom fram till att propositionen saknade förslag på ersättning som kunde fylla syftet rapporteringen fyller i dagsläget. Styrelsen avslog propositionen.
5.5 Styrelsen diskuterade propositionen om att istället införa rapporteringen som en av styrelsens arbetsuppgifter, vilket skulle innebära en ändring på paragraf 9.9 i stadgan. Styrelsen kom fram till att propositionen föll då den inte var frånkopplad från ordinarie styrelsemöten vilket röstades igenom under föregående beslutspunkt. Styrelsen avslog propositionen.