Handlingar till  EKMEK

Handlingar till EKMEK

Här kommer handlingarna till DISKs ekonomiska föreningsmöte (EKMEK) som äger rum 31 mars 2021 kl 18.00.

Zoom-länken för mötet kommer postas senast dagen innan mötet äger rum, här på hemsidan och eventet på Facebook.
Vi hoppas vi får se er på Zoom den 31a mars!

Första bokklubbsmöte med MES

Hej på er allihopa! Här kommer ett litet meddelande ifrån MES:


Yo-yo-yiggidy yo alla bokentusiaster. Hoppas ni läst boken vi har valt, Kallocain av Karin Boye, eller är intresserade av att höra om den här väldigt specifika boken, för på Måndag den 5:e April klockan 17 är det dags för MES första bokklubbs möte! Ta med boken och intressanta konversationer och let’s go!


Yo-yo-yiggidy-yo all book enthusiasts! Hope you’ve read the book we’ve chosen, Kallocain by Karin Boye, or are interested to hear about this very specific book, because on Monday the 5th of April at 17 o’clock it’s time for MES first book club meeting. Bring the book and interesting conversations and let’s goooo!!

Kallelse: EKMEK 2021

Kallelse: EKMEK 2021

Detta är den officiella kallelsen till DISKs ekonomiska föreningsmöte, EKMEK, som äger rum 31a mars 2021.  

På EKMEK går vi årligen igenom budget, vi väljer in en ny valberedning, eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! EKMEK är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.  

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna på Zoom kl 18.00 den 31 Mars 2021! 

Handlingar kommer inom kort, Zoom-länk kommer dagen innan mötet. 

Föredragningslista kan hittas här.

KX öppnar temporärt måndag 15/3

KX öppnar temporärt måndag 15/3

Då vi fått information om vissa studenter som behöver kunna betala för nya passerkort så kommer kårexpeditionen vara öppen måndag den 15/3 kl. 10.00-12.00 Vi öppnar då enbart med anledning att kunna lösa passerkort och andra akuta ärenden som inte går att lösa via mail. Detta för att undvika att en onödigt stor mängd studenter besöker kårexpeditionen.Var snäll och respektera detta, och besök bara kårexpeditionen om ditt ärende absolut kräver det.

Undersökning om din psykosociala studiemiljö

Undersökning om din psykosociala studiemiljö

Just nu utför DISK en undersökning av den psykosociala miljön bland studenter på DSV

…Och vi vill jättegärna höra om just dina upplevelser. Det senaste året har absolut varit tufft för oss alla, och vi i DISK vill självklart kartlägga vad du som student upplever är problematiskt i din psykosociala miljö på DSV just nu, för att ha möjlighet att kunna föra studenternas röst och göra miljön så bra som möjligt. Genom att delta i denna enkät hjälper du oss med just detta. 

Denna undersökning genomförs av vårt studerandeskyddsombud, Moa Trygg. Studerandeskyddsombudet har hand om frågor som rör studiemiljön på DSV. Skyddsombudet kan också hjälpa till om du till exempel känner dig orättvist behandlad av DSV eller annan personal på DSV. Du kan läsa mer om vårt studerandeskyddsombud här.