Vill du vara med och säkerställa att utbildningen på DSV håller hög kvalité? Då borde du bli en av DISKs studiebevakare! Som studiebevakare har du stort inflytande över skolan och god kontakt med de anställda vid institutionen – det är ett ärofyllt och oerhört viktigt uppdrag där du hjälper alla dina medstudenter.

Som studiebevakare är dina ansvarsområden bland annat att granska ny kurslitteratur, och föra konversation med DSV angående utbildningskvalitén. Du kan läsa mer om studiebevakningen här.

Taggad? Anmäl ditt intresse via detta formulär eller kontakta oss på styrelsen@disk.su.se

Får studiebevakarna betalt för sitt arbete?

Ja! På grund av covid-19 har vi hittills under 2021 inte haft möjlighet att arvodera posten. Men med lättade restriktioner nu på horisonten kommer vi med stor sannolikhet att kunna börja arvodera posten igen till höstterminen.

Vad innefattar arbetet som studiebevakare?

Som studiebevakare förväntas du bl.a. lyssna på studenterna och arbeta för att deras synpunkter får gehör av institutionen. Det kan även handla om att svara på enklare studierelaterade frågor eller att se till att studenter kommer i kontakt med rätt person. I ditt arbete får du stöd av en annan studiebevakare såväl som representanter från DISK, så man är inte ensam!

Hur tidskrävande är det?

I rollen som studiebevakare förväntas man lägga ner 10h i månaden på sitt arbete.