DISK Workshop

Disk Workshop är en generell handledning som äger rum 10.00-16.00 varje torsdag i Foo Bar, med undantag för röda dagar. Under perioder då många är i behov av handledning, till exempel PROG1, kan denna tid ibland förlängas till 18.00.

DISK Workshop är öppet för alla som studerar på DSV, oavsett kurs, och är ett grymt hjälpmedel när man fastnat på en uppgift.

Det går antingen att sitta i Foo Bar, där handledningen främst sker, eller så kan man sitta i resterande delar av skolan.

Oavsett om man sitter i Foo Bar eller inte, behöver man skriva upp sig på handledning.dsv.su.se för att ställa sig i kö.

Digital handledning via zoom

På grund av Covid-19 och de distansstudier det lett till erbjuds just nu DISK Workshop enbart online. Precis som den vanliga handledningen genomförs den varje torsdag, 10-16 med undantag för röda dagar.

Handledningen ges via Zoom. För att installera Zoom läs SUs instruktioner. Handledningen bokas som vanligt via DSV handledningssystem, men istället för att ange en fysisk lokal skapar du ett möte i Zoom och anger mötes-id (meeting ID). Läs SUs instruktioner för hur man skapar möten.

Du behöver alltså:

  1. Skapa ett möte i Zoom och kopiera ert meeting ID i fältet ”plats”
  2.  Ställa er i kö via handledningssystemet
  3. Vänta på att en handledare ansluter

Vid frågor, kontakta workshop@disk.su.se

Studiebevakning

Som studentkår är det DISKs uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller en hög kvalitet. Detta arbete görs genom så kallad studiebevakning. Bevakningen på DISK utförs av två personer som ser till att personal på institutionen följer de regler som finns. Studiebevakarna granskar också ny kurslitteratur när föreläsare vill byta ut den gamla. Studiebevakarna för en löpande dialog med institutionen för att utveckla kvalitetsarbete som sker.

Vad kan studiebevakarna hjälpa mig med?

Studiebevakarna kan svara på enkla studierelaterade frågor, samt förmedla synpunkter och klagomål till lärare eller annan personal på institutionen. Dessa frågor kan till exempel röra valet av kurslitteratur, pedagogik och kursplaners disposition. Det finns också ett Studerandeskyddsombud (studskyddsombud@disk.su.se) som du kan kontakta vid tex. arbetsmiljörelaterade frågor eller  särbehandling. Ibland kan det vara svårt att veta vilken av dessa två man ska vända sig till – då går det bra att kontakta studiebevakarna så ser vi till att ärendet hamnar rätt.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, såvida du inte väljer att inte vara det eller om ärendet kräver att din identitet blir känd. Du kommer alltid få veta och ta ställning till om läraren/institutionen får veta vem du är.

Vem är studiebevakare?

Just nu är Claudia Jäger anställd som studiebevakare hos DISK. Skulle du också vilja  jobba som studiebevakare hos DISK? Maila styrelsen på  styrelsen@disk.su.se!

Hur får man tag på en studiebevakare?

Vill man komma i kontakt med en studiebevakare kan du maila på studiebevakning@disk.su.se eller genom att skicka ett meddelande på Facebook. Om du har åsikter kring studiebevakarnas arbete, kan du kontakta DISKs personalansvarige eller DISKs styrelse.

Vem kan vara studiebevakare?

Studiebevakare anställs och får lön av Studentkåren DISK. I regel är det studerande på Institutionen för data- och systemvetenskap som kan söka en av tjänsterna som studiebevakare. Då bevakarna är studerande söks nya bevakare regelbundet i takt med att de gamla tar sina examina. Är du intresserad av att bli studiebevakare kan det därför vara värt att kontakta DISKs styrelse (styrelsen@disk.su.se) och anmäla intresse även om ingen tjänst är utlyst.

Studerandeskyddsombud

Ett studerandeskyddsombud sitter i DISKs styrelse och är precis vad namnet säger, ett skyddsombud för studenter. Det studerandeskyddsombudet finns till för att hjälpa studenterna på Institutionen för Data- och Systemvetenskap med de olika problem som kan dyka upp i studiemiljön.

Skillnaden mellan ett studerandeskyddsombud och ett “riktigt” skyddsombud är att ett studerandeskyddsombud saknar de rättigheter och skyldigheter som ett skyddsombud i normala fall har.

Detta innebär att ett studerandeskyddsombud inte har tillgång till konfidentiell information, inte har stopprätt och inte får påkalla tillsynsmyndighet. De plikter som ett studerandeskyddsombud saknar är till exempel att de inte är förpliktigade att polisanmäla händelser som normalt ska polisanmälas, till exempel hot och liknande situationer.

Påkalla tillsynsmyndighet får man dock göra i egenskap av enskild student, den rättigheten har vi alla.

Studerandeskyddsombudet är även belagt med tystnadsplikt.

Nuvarande studerandeskyddsombud,
Moa Trygg

Vad kan ett studerandeskyddsombud hjälpa till med?

Studerandeskyddsombudet kan hjälpa till med sådant som rör studiemiljön på DSV. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, aspekter såsom belysning i salar, städning, mobbning och trakasserier, personskador och lokalfrågor, som till exempel dålig ventilation eller utrustning som inte fungerar. Allt som berör studiemiljön är det ett studerandeskyddsombuds plikt att hjälpa till med och ha hand om.

Om du känner dig dåligt bemött av lärare eller annan personal på DSV är det studerandeskyddsombudet du ska vända sig till men om du istället har frågor eller klagomål gällande själva undervisningen skall du kontakta studiebevakningen. Just nu är Moa Trygg studerandeskyddsombud och kan nås via studskyddsombud@disk.su.se