DISK Workshop

VAD?

DISK Workshop är generell handledning av studenter för studenter. DISK Workshop är öppen för alla DSV:s studenter oavsett kurs eller program, så tveka inte att ta hjälp om du behöver!

NÄR?

Workshopen äger rum 10.00-16.00 varje torsdag, med undantag för röda dagar. Under perioder då många är i behov av handledning, förlängs ibland workshopen till 18.00.

 

 

 

Vid frågor, kontakta workshop@disk.su.se

 

 

HUR?

Handledarna sitter på plats i Foo Bar men det går även att delta på distans sker via Zoom. Oavsett om du vill ha handledning på plats eller via Zoom så ställer du dig i kö via handledningssystemet. Under ”plats” så anger du Zoom-ID eller vart i NOD som du sitter.

För att installera Zoom, läs SUs guide. Läs SUs guide för hur man skapar möten. Därefter behöver du:

1. Skapa ett möte i Zoom och kopiera mötets meeting ID (Viktigt: kopiera inte länken till mötet och se till att inte ha lösenord

2. Gå in på handledning.dsv.su.se och ställ dig i kö genom att ange ditt meeting ID i fältet ”plats” och ange eventuellt en kommentar för vad du vill ha hjälp med

3. Vänta på att en handledare ansluter till ditt Zoom-möte

Studiebevakning

En av DISKs viktigaste uppgifter är att se till att utbildningarna vid DSV bibehåller hög kvalitet. Detta görs genom vår studiebevakning som vanligtvis består av två personer. De ser till att personal på DSV följer de regler som finns och de granskar också ny kurslitteratur när lärare vill byta ut den gamla. Studiebevakarna för en löpande dialog med DSV för att utveckla kvalitetsarbete som sker.

Hur kan studiebevakarna hjälpa mig?

Studiebevakarna kan svara på enkla studierelaterade frågor och förmedlar synpunkter till  lärare och annan personal på DSV. Det kan vara frågor om valet av kurslitteratur, pedagogik och kursplaner.

Det finns också ett Studerandeskyddsombud som du kan kontakta vid arbetsmiljörelaterade frågor eller särbehandling. Ibland är det svårt att veta vilken av dessa två man ska vända sig till – kontakta studiebevakarna så ser de till att ärendet hamnar rätt.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, om du inte väljer att inte vara det eller om ärendet kräver att din identitet blir känd.I dessa fall får du alltid ta ställning till ifall läraren/institutionen får veta vem du är.

 Vem kan bli studiebevakare?

Studiebevakare anställs och avlönas av Studentkåren DISK. I regel är det studerande på DSV som kan söka en av tjänsterna som studiebevakare.

Då de är studenter söks nya bevakare regelbundet i takt med att de gamla tar sin examen. Är du intresserad av att bli studiebevakare kan du kontakta DISKs styrelse och anmäla intresse även om ingen tjänst är utlyst.

Kontakta studiebevakningen

Just nu är Michail Vaxevanidis anställd som studiebevakare hos DISK.

Studiebevakningen kan man nå på studiebevakning@disk.su.se eller genom att skicka ett meddelande på Facebook.

Har du åsikter kring studiebevakarnas arbete, kontakta DISKs personalansvarige.


    

Studerandeskyddsombud

DISKs styrelse har ett studerandeskyddsombud som är just ett skyddsombud för studenter. Denne finns till för att hjälpa studenterna på DSV med de olika problem som kan dyka upp i studiemiljön.

Skillnaden mellan ett studerandeskyddsombud och ett “riktigt” skyddsombud är att ett studerandeskyddsombud saknar de rättigheter och skyldigheter som ett skyddsombud i normala fall har.

Detta innebär att ett studerandeskyddsombud inte har tillgång till konfidentiell information, inte har stopprätt och inte får påkalla tillsynsmyndighet. De plikter som ett studerandeskyddsombud saknar är till exempel att de inte är förpliktigade att polisanmäla händelser som normalt ska polisanmälas, till exempel hot och liknande situationer.

Påkalla tillsynsmyndighet får man dock göra i egenskap av enskild student, den rättigheten har vi alla.

Studerandeskyddsombudet är även belagt med tystnadsplikt.

Nuvarande studerandeskyddsombud,
Nick Khodarahmi

Vad kan ett studerandeskyddsombud hjälpa till med?

Allt som berör studiemiljön är det ett studerandeskyddsombuds plikt att hjälpa till med. Exempelvis belysning i salar, städning, mobbning, trakasserier, personskador och lokalfrågor, som till exempel dålig ventilation eller utrustning som inte fungerar. 

Om du känner dig dåligt bemött av lärare eller annan personal på DSV är det denne du ska kontakta.

Har du  istället frågor eller klagomål gällande själva undervisningen skall du kontakta studiebevakningen.

Kontakta ombudet

Du kan nå hen på
studskyddsombud@disk.su.se