Protokoll

Protokoll verksamhetsåret 2020

 Protokoll 2020-01-23  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2020-02-13  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2020-02-27  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2020-03-11  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2020-03-12  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2020-03-26  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2020-04-16  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2020-05-06  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2020-05-27  Styrelsemöte #8  PDF

Protokoll verksamhetsåret 2019

 Protokoll 2019-01-09  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2019-01-31  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2019-02-21  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2019-03-14  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2019-03-27  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2019-04-01  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2019-04-22  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2019-05-07  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2019-05-23  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2019-05-31  Extrainsatt årsmöte  PDF
 Protokoll 2019-06-11  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2019-09-05  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2019-09-26  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2019-10-17  Styrelsemöte #12  PDF
 Protokoll 2019-10-28  Styrelsemöte #13  PDF
 Protokoll 2019-10-30 Extrainsatt årsmöte  PDF
 Protokoll 2019-11-07  Styrelsemöte #14  PDF
 Protokoll 2019-11-28  Styrelsemöte #15  PDF
 Protokoll 2019-12-03  Styrelsemöte #16  PDF
 Protokoll 2019-12-11  Valmöte  PDF
 Protokoll 2019-12-20  Styrelsemöte #17  PDF

Protokoll verksamhetsåret 2018

 Protokoll 2018-01-11  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2018-02-01  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2018-02-08  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2018-02-22  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2018-02-28  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2018-03-15  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2018-04-05  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2018-04-26  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2018-05-17  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2018-06-01  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2018-08-29  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2018-09-20  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2018-10-10  Extra årsmöte  PDF
 Protokoll 2018-10-11  Styrelsemöte #12  PDF
 Protokoll 2018-10-25  Styrelsemöte #13  PDF
 Protokoll 2018-11-15  Styrelsemöte #14  PDF
 Protokoll 2018-12-05  Valmöte  PDF
 Protokoll 2018-12-06 Styrelsemöte #15  PDF
 Protokoll 2018-12-20 Styrelsemöte #16  PDF

Protokoll verksamhetsåret 2017

 Protokoll 2017-01-12  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2017-02-02  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2017-02-09  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2017-02-22  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2017-02-23  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2017-03-16  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2017-04-06  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2017-04-27  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2017-05-17  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2017-08-13  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2017-09-21  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2017-10-12  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2017-11-02  Styrelsemöte #12  PDF
 Protokoll 2017-11-14  Styrelsemöte #13  PDF
 Protokoll 2017-11-23  Styrelsemöte #14  PDF
 Protokoll 2017-11-28  Styrelsemöte #15  PDF
 Protokoll 2017-12-06 Valmöte  PDF
 Protokoll 2017-12-12  Styrelsemöte #16  PDF

Protokoll verksamhetsåret 2016

 Protokoll 2016-01-21  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2016-02-03  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2016-02-11  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2016-02-17  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2016-03-03  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2016-03-23  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2016-04-14  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2016-05-25  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2016-09-15  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2016-10-06  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2016-10-27  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2016-11-17  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2016-11-23  Styrelsemöte #12  PDF
 Protokoll 2016-12-07  Valmöte  PDF
 Protokoll 2016-12-08  Styrelsemöte #13  PDF


Protokoll verksamhetsåret 2015

 Protokoll 2015-01-15  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2015-02-12  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2015-02-25  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2015-03-05  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2015-03-26  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2015-04-19  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2015-05-07  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2015-05-28  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2015-06-30  Extrainsatt styrelsemöte  PDF
 Protokoll 2015-08-23  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2015-09-10  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2015-10-01  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2015-10-21  Extrainsatt Årsmöte  PDF
 Protokoll 2015-10-22  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2015-12-09  Valmöte  PDF
     

För tidigare mötesprotokoll maila styrelsen@disk.su.se