Dokument & Protokoll

Eftersom DISK gör väldigt mycket, skrivs det också en hel del dokument. Våra viktigaste dokument är såklart våra styrdokument: budget, policy och stadgan. Som DISK-medlem är det ens skyldighet att ha läst och vara införstådd i DISKs policy och stadga. 

Det blir också en hel del protokoll vid både styrelsemöten och årsmöten. De finns publika för er då ni har rätt att veta vad DISKs styrelse beslutar, & för att kunna intyga att allt går rätt till. DISK har också en visuell identitet, en verksamhetsplan & en integritetspolicy. Nedan finner du några av DISKs dokument. 

Dokument

DISK stadga – I stadgan hittar du DISKs interna regler. Stadgarna är valda av DISKs medlemmar och kan endast ändras på årsmöten.

DISK verksamhetsplan – I verksamhetsplanen hittar du DISKs planerade aktiviteter under den kommande perioden.
Verksamhetsplanen bestäms av styrelsen och röstas igenom av medlemmarna på årsmöten.

DISK policy – I policyn hittar du DISKs riktlinjer, alla DISKs medlemmar bör vara väl införstådda i DISKs policy. Policyn bestäms av styrelsen.

Visuell identitet – En guide över hur alla dokument inom DISK både internt och extern ska utformas.

DSVs miljöarbete – Information om hur DSV jobbar med miljö på institutionen.

Trakasserier och kränkande särbehandling – Med denna broschyr vill vi informera om:

  • Vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara
  • Vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt
  • Vilket ansvar studentkåren och universitetet har
  • Vad den som utsätter någon för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier riskerar

Protokoll

Här finner du alla protokoll som förs inom DISK, det vill säga alla styrelsemöten, men även våra årsmöten som alla DISKs medlemmar är välkomna att delta i. På årsmötena väljer vi in vår nya styrelse, så deltar man i årsmöten är man med & påverkar DISKs framtid!

Protokoll verksamhetsåret 2020
2020-01-23 Styrelsemöte #1
2020-02-13 Styrelsemöte #2
2019-02-27 Styrelsemöte #3
2020-03-11 Ekonomiskt Föreningsmöte
2020-03-12 Styrelsemöte #4
2020-03-26 Styrelsemöte #5
2020-04-16 Styrelsemöte #6
2020-05-06 Styrelsemöte #7
2020-05-27 Styrelsemöte #8
2020-09-03 Styrelsemöte #9
2020-09-23 Styrelsemöte #10
2020-10-15 Styrelsemöte #11
20201126 Styrelsemöte #12
2020-12-09 Årsmöte med val
2020-12-17 Styrelsemöte #13

 

Protokoll verksamhetsåret 2017
2017-01-12 Styrelsemöte #1
2017-02-02 Styrelsemöte #2
2017-02-09 Styrelsemöte #3
2017-02-22 Ekonomiskt föreningsmöte
2017-02-23 Styrelsemöte #4
2017-03-16 Styrelsemöte #5
2017-04-06 Styrelsemöte #6
2017-04-27 Styrelsemöte #7
2017-05-17 Styrelsemöte #8
2017-08-25 Styrelsemöte #9
2017-09-21 Styrelsemöte #10
2017-10-12 Styrelsemöte #11
2017-11-02 Styrelsemöte #12
2017-11-14 Styrelsemöte #13
2017-11-23 Styrelsemöte #14
2017-11-28 Styrelsemöte #15
2017-12-06 Valmöte
2017-12-12 Styrelsemöte #16
Protokoll verksamhetsåret 2019
2019-01-09 Styrelsemöte #1
2019-01-31 Styrelsemöte #2
2019-02-21 Styrelsemöte #3
2019-03-27 Ekonomiskt föreningsmöte
2019-04-01 Styrelsemöte #4
2019-04-22 Styrelsemöte #5
2019-05-07 Styrelsemöte #6
2019-05-31 Extrainsatt årsmöte
2019-09-05 Styrelsemöte #7
2019-09-26 Styrelsemöte #8
2019-10-17 Styrelsemöte #9
2019-10-28 Styrelsemöte #10
2019-10-30 Extrainsatt Årsmöte
2019-11-07 Styrelsemöte #11
2019-11-28 Styrelsemöte #12
2019-12-03 Styrelsemöte #13
2019-12-11 Extrainsatt årsmöte
2019-12-20 Styrelsemöte #14
Protokoll verksamhetsåret 2016
2016-01-21 Styrelsemöte #1
 2016-02-03 Styrelsemöte #2
 2016-02-11 Styrelsemöte #3
2016-02-17 Styrelsemöte #4
 2016-02-24 Ekonomiskt föreningsmöte
 2016-03-03 Styrelsemöte #5
 2016-03-23 Styrelsemöte #6
 2016-04-14 Styrelsemöte #7
 2016-05-25 Styrelsemöte #8
 2016-09-15 Styrelsemöte #9
 2016-10-06 Styrelsemöte #10
 2016-10-27 Styrelsemöte #11
 2016-11-17 Styrelsemöte #12
 2016-11-23 Styrelsemöte #13
 2016-12-07 Valmöte
 2016-12-08 Styrelsemöte #14
Protokoll verksamhetsåret 2018
2018-01-11 Styrelsemöte #1
2018-02-01 Styrelsemöte #2
2018-02-08 Styrelsemöte #3
2018-02-22 Styrelsemöte #4
2018-02-28 Ekonomiskt föreningsmöte
2018-03-15 Styrelsemöte #5
2018-04-05 Styrelsemöte #6
2018-04-26 Styrelsemöte #7
2018-05-17 Styrelsemöte #8
2018-06-01 Styrelsemöte #9
2018-08-29 Styrelsemöte #10
2018-09-20 Styrelsemöte #11
2018-10-10 Extra årsmöte
2018-10-11 Styrelsemöte #12
2018-10-25 Styrelsemöte #13
2018-11-15 Styrelsemöte #14
2018-12-05 Valmöte
2018-12-06 Styrelsemöte #15
Protokoll verksamhetsåret 2015
2015-01-15 Styrelsemöte #1
 2015-02-12 Styrelsemöte #2
 2015-02-25 Ekonomiskt föreningsmöte
 2015-03-05 Styrelsemöte #3
 2015-03-26 Styrelsemöte #4
 2015-04-19 Styrelsemöte #5
 2015-05-07 Styrelsemöte #6
 2015-05-28 Styrelsemöte #7
 2015-06-30 Extrainsatt styrelsemöte
 2015-08-23 Styrelsemöte #8
 2015-09-10 Styrelsemöte #9
 2015-10-01 Styrelsemöte #10
 2015-10-21 Extrainsatt Årsmöte
 2015-10-22 Styrelsemöte #11
 2015-12-09  Valmöte

För tidigare mötesprotokoll maila styrelsen@disk.su.se