Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-11-03

4.1 Studenter som läser sista året på spelutveklingsprogrammet har en utställning 21/12 och det vore ett utmärkt tillfälle för DISK att stå och prata. Styrelsen tycker det låter lovande, förutsatt att folk inte har åkt på ledighet.
4.2 Datorn i Foo Bar behöver bytas ut. En av styrelsemedlemmarna har tagit med sig en laptop som kan fungera som temporär ersättning, åtminstone till en mer långsiktig lösning införts.
4.3 Styrelsen borde ha en gruppöverlämning med nästa styrelse där man ger de en ordentlig introduktion till styrelsearbetet. Styrelsen planerar att sammanställa överlämningen och slutföra dokumentet ”rollbeskrivningar” 7/12 och hålla överlämningen 15/12.
4.4 Det råder oklarheter kring vilken policy som gäller främst och för vilka. Ordförande förtydligar med att först kommer lagen, därefter DISKs stadga och sen dess policy. Efter det kommer sektionernas policys.
4.5 Särimners Kultingar vill ha ett till skåp så att deras undersektion ska kunna förvara sina miniatyrer. Alla skåpen utanför jobbartoan är tagna, men i och med att aktivrummet flyttar ut kanske det finns mer plats i de nya skåpen.
4.6 Det har varit väldigt varmt i byggnaden på sistone, inte bara på våning 2. Detta beror troligtvis på olika inställningar på andra våningsplan, men det berör inte oss.

5.1 Styrelsen beslutade om att ändra sektion 7.5.1, 7.5.2 & lade till 7.5.6 i DISKs policy. Den 21/11 ska även allt ha flyttats ut ur aktivrummet.
5.2 Styrelsen beslutade om att lägga till ett stycke angående droger i DIKSs policy.
5.3 Kommittén som ansvarar för PROG1-sittningen kommer inte ha tid åt att göra den. Styrelsen beslutar för att ge över ansvaret till andra medlemmar och arbeta vidare med den på nästa workshop.