Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-10-20

3.1 Samtliga styrelsemedlemmar har fått ett formulär från valberedningen som de ska fylla i så fort de kan.

4.1 Styrelsen diskuterar om att ta fram flera kompendium till kurser. Det är dock upp till varje kursansvarig om att ta fram ett sådant, presidiet ska prata med inspektorn om detta.

5.1 Styrelsen beslutade sig för att engagera sig i musikhjälpen genom att hålla i en insamlingspub 14/12.
5.2 På ett tidigare möte beslutades det att möbler ska flyttas ut ur aktivrummet då det ska göras om till ett vilorum för våra anställda. styrelsen beslutade sig att köpa in möbler för detta med ett maxtak på 8000kr.
5.3 Generalerna till Ratatosk valdes in!
5.4 Alexander Jaxgård valdes in till ordinarie ledamot mot studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig.