Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-04-12.pdf

3.1 DISK bör anmäla 3-4 personer som marskalkar vid akademiska högtider. Just nu har 4 st anmält sig, blir det fler kommer platserna att lottas ut
3.2 Färgskrivaren i KX är trasig och behöver repareras med en ny del. Dock kommer flera andra delar också behöva bytas ut kommande 1-2 åren vilket i det långa loppet blir dyrare än att köpa in en ny. Därför ska teknikansvarig och kassörer köpa in en ny färgskrivare
3.3 Teknikansvarig har ordnat en tjänst för att enklare skicka in felanmälningar till honom. Länken finns för tillfället endast i en textkanal styrelsen har tillgång till men ska förslagsvis även upp på DISKs hemsida
3.4 Både pub- & kassörsdatorn är utbytta till datorer med windows 10

4.1 Punkten bordlades eftersom flera sektionsrepresentanter inte närvarade på mötet
4.2 Kris-hanteringsplanskommittén hade tagit fram ett utkast som presenterades på mötet
4.3 Eventansvarig föreslår en sektionsöverskridande aktivitet i form av en styrelsekamp där styrelsemedlemmar ska tävla tillsammans. Styrelsen ger tips på aktiviteter och preliminära datum sätts
4.4 Presidiet föreslår att införa en lista med justerarpar så att alla får justera minst en gång, men sekreteraren föreslår istället att han kan förbereda en workshop om hur man justerar
4.5 En person har visat intresse för att engagera sig i DISK-styrelsen. Om styrelsen känner att det finns behov för en tredje suppleant kan man utlysa platsen, men styrelsen kan även delegera arbete utan att välja in nytt folk. Styrelsen diskuterar därefter vilket typ av arbete som inte bör skötas av personer utanför styrelsen och bildar en kommitté som ska undersöka kring hur man kan underlätta tekink- & informationsansvarigs uppgifter
4.6 Näringslivssektionen har diskuterat kring att erbjuda ett företag DISK-sponsorskap och vad det skulle kunna innebära. Styrelsen kommer med återkoppling och förslag

5.1 Ett extrainsatt årsmöte kommer hållas 4/5 för att godkänna sektionernas preliminära verksamhetsplaner
5.2 Datumet för inventeringsdagen ändrades till 22:a maj