Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-03-03.pdf

4.1 Vår leverantör för bröd som används för att sälja smörgåsar i kaféet har stängt ner. Nya möjliga leverantörer och lösningar undersöks.

5.1 Styrelsen diskuterade möjliga sätt att marknadsföra reklam till medlemmar som inte redan är aktiva inom DISKs sektioner. Det föreslogs att flytta tv-skärmar, men framförallt att stå i gröna området och prata fysiskt med studenter då kurser kommer hållas på plats under period C-D.
5.2 Styrelsen behöver se över vad som finns i katakomberna för att skapa en inventarielista som sen ska uppdateras en gång per termin.
5.3 Ordförande föreslog att presidiet bör ha mer frekventa personliga möten med styrelsemedlemmarna för att få bättre koll på deras situation och välmående. Mötena ska ske månadsvis.
5.4 Aktivrummet har fått en ny hylla och sektionerna bör gå igenom vad som finns i lådorna tillhörande respektive sektion. Därefter bör de ordna inventeringslistor som uppdateras varje termin.
5.5 Det bildades en kommitté som ska diskutera hanteringen av våra lokaler i samband med pubar.
5.6 Teknikansvarig föreslog att man kan börja använda Microsoft Bookings för bokningar av Foo Bar, men funktionen att markera evenemang som återkommande verkar inte finnas, vilket är ett måste ansåg eventansvarig.
5.7 Teknikansvarig informerar att kontot för tjänsten DISK använder för försäljning i kaféet och Foo Bar är tecknat på ett personligt namn och inte i kårens namn. Det undersöks om det går att göra en föreningsprofil istället.
5.8 Styrelsen har beslutat att endast ge styrelsemedlemmar tillgång till korridoren som går mellan kaféet och Foo Bar. Detta för att minska spring samt att andelen styrelsemedlemmar bland aktiva medlemmar är så pass hög att man kan be någon släppa in en eller låna ett SA-kort vid event för access.
5.9 Kassör informerar om att vi har fått en faktura för en årsprenumeration av en tjänst i form av en interaktiv katalog som vi inte använder. Styrelsen beslutar att säga upp prenumerationen och kassör ska kolla om det går att avsluta perioden innan den förnyas och DISK blir betalningsskyldiga.

6.1 DISK ska söka ideell föreningsstatus hos Techsoup för att ta del av deras tjänster.
6.2 Dokumenten gällande bokningar av Foo Bar ska ses över och uppdateras. En arbetsgrupp bestående av styrelseedlemmar har utsetts för detta arbete.
6.3 Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.
6.4 Merchkommittén har tagit fram ett förslag på design. Styrelsen beslutar att köpa in 1000 st enligt designförslaget.
6.5 Beslutet om tecknande av firma som togs på styrelsemötet 2022-01-20 blev inte godkänt av banken då det inte framgick tydligt nog vilka som tecknade enskilt eller i förening. Beslutet hävdes.
6.6 En ny formulering för firmatecknande presenterades, denna gång med förtydligande av styrelseroller samt vilka som tecknar enskilt eller i förening.

Äldre protokoll finns att hitta i flikarna DISK > Dokument eller här