Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-02-10.pdf

4.1 DISKs ekonomiska revisorer besökte mötet för att introducera sig själva och prata om DISKs nuvarande ekonomiska situation.
5.1 DISK ska söka medel från SSSRFS för Insparken
5.2 När Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom ska DISK KM återinföra DISK-O-kulan.
5.3 Informationsansvarig har tagit fram LinkedIn banderoller som alla i styrelsen ska ha på sina personliga konton. Sektionerna ansvarar själva för att ta fram sektionsspecifika banderoller om de så önskar.
5.4 Accesskommittén bildades för att hantera frågor och ärenden gällande access till Foo Bar.
6.1 Ratatoskgeneralerna har föreslagit att Styrelsens biljetter ska subventioneras likt tidigare år.
6.2 EKMEK flyttas till 16:e mars för att ge Styrelsen och sektionerna mer tid åt att få iordning alla handlingar.
6.3 Merchkommittén har hittat en ny leverantör av tröjor till styrelsen. Styrelsen kommer beställa in en testtröja för att undersöka kvalitén.

Äldre protokoll finns att hitta i flikarna DISK > Dokument eller här