Detta är den officiella kallelsen till DISKs ekonomiska föreningsmöte, EKMEK, som äger rum 16e mars 2022.  

På EKMEK går vi årligen igenom budget, vi väljer in en ny valberedning, eventuella stadgeändringar och andra jätteroliga saker! EKMEK är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och kunna påverka kårens verksamhet.  

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna till Lilla Hörsalen kl 18.00 den 16e mars 2022! 

Föredragningslista kan hittas här.