De slutgiltiga protokollen för styrelsemötena som ägde rum den 9 december 2021 och 14 december 2021 (för viss angiven fråga) har nu laddats upp på hemsidan. 
De färdigjusterade mötesprotokollet finner du i sin helhet här (09/12) och här (14/12) eller under fliken DISK > dokument

Ha en trevlig dag!