Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Idag 8/11 är också sista dagen för att anmäla sitt intresse!

Vad får man göra som Suppelant?

Som suppleant fungerar du som stöd till hela styrelsen. Du har inga förutbestämda arbetsuppgifter, utan hjälper till där det behövs. Det kan vara att hjälpa någon i styrelsen med deras uppgifter om de har hög arbetsbelastning, sitta med i kommittéer som tar fram nya förslag, och kunna rösta åt någon på ett möte om de är frånvarande. Det är ett väldigt omväxlande och roligt uppdrag, en vecka kanske du planerar och jobbar med ny belysning till Foo Bar, en annan vecka kan du vara med och ta fram nya förslag till vad som borde säljas i kaféet, och en tredje vecka kanske du får agera informationsansvarig om den som normalt har rollen skulle vara bortrest / sjuk.

Varför ska man söka Suppleant? 

Att vara med som suppleant i studentkåren DISKs styrelse är ett väldigt bra sätt att bekanta dig med styrelsens arbete, få inblick i många delar av styrelsearbetet, och det är väldigt roligt att ha så pass omväxlande arbetsuppgifter! Rollen blir väldigt mycket vad du gör den till.