Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Vad får man göra som Sekreterare?

Det första sekreteraren gör är såklart att föra protokoll på samtliga möten, utöver detta så har sekreteraren ett representativt ansvar inom SSCO och SFS – där sekreteraren förväntas representera DISK och dess mandat inom dessa stora förbund. 

Sekreteraren är också ansvarig för mindre lokalbokningar på DSV som ej rör Foo Bar. 

Varför ska man söka rollen som Sekreterare? 

Varför inte? Arbetsbördan är väldigt hanterbar, och du kommer att få träffa samt nätverka med stora delar av studentsverige under SSCO:s och SFS:s förbundsmöten.

Styrelsearbetet inom DISK i allmänhet är väldigt belönande, och kommer att vara ett minne du bär med dig för livet.