Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Vad får man göra som Teknikansvarig?

Mina huvudsakliga uppgifter innefattar att administrera vår digitala miljö. Detta inkluderar bl.a att sköta tillgången och användningen av Sharepoint och Outlook, uppdatera menyerna på våra säljplattformar vid behov, samt agera IT-support för vår personal och våra medlemmar. Utöver det ser jag över att saker som datorer, paddor, skrivare med mera fungerar som det ska. Allt som rör hur tekniken i DISK används går via mig.

Varför ska man söka rollen som Teknikansvarig? 

Att ha suttit i en styrelse med en väldigt administrativ roll inom IT är något som verkligen varit till hjälp för mitt CV. Utöver det så är det en roll som innefattar kontakt med styrelsemedlemmar och aktiva inom hela kåren, och man känner att man verkligen är till hjälp för andra i kåren. Att ens uppgifter förekommer mer vid behov hellre än schemalagda rutiner gör att man har möjligheten om man vill att vara innovativ och hitta nya sätt att förbättra DISKs verksamhet, vare sig det är att förbättra processer kring administrationen, eller skapa en ny teknisk lösning för att förbättra våra event!

Utöver det så har det varit extremt karaktärsbyggande och kul att sitta i styrelse!