Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2022, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Fyll i vårt formulär genom knappen nedan eller maila valberedningen.

Vad får man göra som Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig?

Ditt huvudsakliga ansvar är att bemöta bekymrade studenter som känner att dem blivit illa behandlade eller kränkta i eller av skolan. Du har även personalansvar över studiebevakarna, som hanterar de fall där studenter känner att de blivit orättvist behandlade i studierelaterade frågor. Du får även möjlighet att påverka skolan och kåren i dess behandling av dessa frågor.

Varför ska en söka rollen som Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig?

Som studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig får du chansen att hjälpa studenter och påverka utbildningen på skolan. Dessutom får du sitta i DISK-styrelsen, vilket ger dig möjlighet att vara med på många roliga sociala sammanhang och möjlighet att träffa flera olika föreningar på SU. Du får även chansen att träffa andra studerandeskyddsombud runt om i Sverige och ta del av föreläsningar om studenträttigheter och arbetsmiljö.