Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet som ägde rum den 14 maj 2021 har nu laddats upp på hemsidan. 
Det färdigjusterade mötesprotokollet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument

Ha en trevlig dag!