Hej alla studenter!

Visst har ni läst DSV:s hederskodex som bland annat innefattar regler vid examination? Nedan följer några exempel som strider mot hederskodex och regler:

  • kopiera lösning eller redovisning från någon annan eller låta någon annan kopiera de egna lösningarna,
  • otillåtet samarbete,
  • plagiering,
  • omarbeta och lämna in en redan bedömd uppgift igen för bedömning utan lärarens samtycke,
  • ge eller motta otillåten hjälp med hemuppgifter eller
  • presentera någon annans arbete som sitt eget.

Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till Rektor och disciplinnämnden! Detta kan leda till att du som student stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl.a. studiemedel men även rätten till studentbostad. Ett beslut om avstängning gäller i regel omedelbart.

Du kan läsa DSV:s hederskodex här.

Du kan läsa om hur ärenden hanteras på SU här

Om du är misstänkt för fusk kan du kontakta studerandeskyddsombudet på studskyddsombud@disk.su.se.

Har ditt ärende redan gått till disciplinnämnden kan du med fördel kontakta SUS ombud via formuläret på denna sida.