Härmed kallas samtliga DISK-medlemmar till Årsmöte med Val den 9 december 2020, kl 18.00. Nedan finnes föredragslistan i sin helhet. Handlingar kommer att publiceras senast den 2 december i kombination med länk för årsmötet, som i år kommer att ske digitalt via Zoom.

På DISKs årsmöten väljs kommande års styrelse in, därför är det väldigt viktigt att delta om man bryr sig om DISKs framtid! Alla medlemmar har närvarande-, yttrande-, och röstträtt.

 

Tills vidare, ta hand om dig!
Vänligast,
DISK-styrelsen 2020