Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2021, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se!

 

Vad får man göra som Suppleant?

Som en suppleant får man vara deltagande i mötena och erbjuda administrativt och operativt stöd till resten av styrelsen och avlasta de som har mycket att göra. Dessutom blir man en representant för DISK på alla interna och externa event!
 

Varför ska man söka Suppleant?

Om man uppskattar vad DISK gör för DSVs studenter och vill vara delaktig i det, lära sig mer om DISK som organisation och spela en stöttande roll i arbetet (utan att ha för mycket ansvar), så är detta en perfekt post! Det är också en utmärkt inkörsport om du är intresserad av att kanske sitta ett år till.
Vill du veta mer? Kontakta gärna sina.bastani@disk.su.se