Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till nästa årets styrelse som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se! 

Vad får man göra som Vice Ordförande?

Man stöttar Ordförande i dess roll och ser till att verksamheten sköts. Det är dessutom möten där man verkar för sammanhållning i studentsverige och studentstockholm. Eftersom man också är ytterst ansvarig för kåren ansvarar man för att regler och verksamhetsplanen följs och tar kåren i mål vid verksamhetsårets slut.

Varför ska man söka Vice Ordförande?

Om man gillar att engagera sig och vara med i kåren. Det är en otroligt bra erfarenhet som kräver god samarbetsförmåga och att man gillar studentfrågor.
Vill du veta mer om rollen? kontakta gärna ordf@disk.su.se