Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2021, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se!

 

Vad får man göra som Teknikansvarig?

Administrera våra mjukvarutjänster (office, hemsidan, sharepoint). Det är även teknikansvarig man kontaktar merd frågor eller problem gällande IT-miljön, så det gäller att vara tillgänglig, men det ger också god kontakt med övriga DISK.
 

Varför ska man söka Teknikansvarig?

Som IT-student ger det väldigt bra erfarenhet! Du får både underhålla teknik och se till att driften av våra system sköts. Du får även mycket insikt och kan således lägga validerade förslag för inköp av ny teknik.
Vill du veta mer? Kontakta gärna teknikansvarig@disk.su.se