Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2021, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se!

 

Vad får man göra som Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig?

Ditt huvudsakliga ansvar är att bemöta bekymrade studenter som känner att dem blivit illa behandlade eller kränkta i eller av skolan. Du har även personalansvar över studiebevakarna, som istället hanterar de fall där studenter känner att de blivit orättvist behandlade i studierelaterade frågor. Utöver det har man möjlighet att påverka skolan och kåren i dess behandling av dessa frågor.
 

Varför ska man söka Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig?

Om du tycker det är givande att hjälpa studenter och vill kunna påverka utbildningen på skolan. Dessutom får du sitta i DISK-styrelse, vilket ger dig möjlighet att vara med på många roliga sociala sammanhang och ger dig möjlighet att träffa flera olika föreningar på SU.
Vill veta mer? Kontakta gärna studskyddsombud@disk.su.se