Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2021, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se!

Vad får man göra som Sekreterare?

Som sekreterare är du ansvarig för att protokollföra styrelsemöten och årsmöten, samt se till att protokollen justeras och publiceras. Således är det ditt ansvar att DISK i helhet är transparent till dess medlemmar. Utöver det skapar du föredragslista till styrelsemöten, tar in rapporter från styrelseledamöter, samt bokar salar för kåren att ha möten i.
 

Varför ska man söka Sekreterare?

För att du får en otrolig insikt i vad styrelsen jobbar med och hur DISK fungerar. Det är en perfekt inkörsport till DISK som organisation och dessutom finns det utrymme för att engagera dig i de medlemsorganisationer som DISK är med i: Stockholms Studentkårer (SSCO) och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).
Vill du veta mer? Kontakta gärna sekreterare@disk.su.se