Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2021, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se!

Vad får man göra som Personal- och lokalansvarig?

Som Personal- och lokalansvarig är du ansvarig för kårens anställda och lokal. Det ingår i rollen att beställa in städmaterial, hålla städdagar samt reparera saker som går sönder i kårens lokaler. Det ingår även att överse personalfrågor, samt se till att personalen trivs.
 

Varför ska man söka Personal- och lokalansvarig?

Att vara Personal- och lokalansvarig ger dig ett brett kontaktnät inom studentkåren och du får dessutom god insikt i sektionernas verksamhet. Dessutom passar rollen dig som vill vara delaktig i personalfrågor tillsammans med Ordförande.
Vill du veta mer? Kontakta gärna lokal@disk.su.se