Valberedningen är i full gång med att leta kandidater till DISKs styrelse 2021, som ska väljas in nu i december, och i och med detta presenterar vi nu alla roller mer ingående. Är du intresserad av att sitta i DISKs styrelse? Använd detta formulär, eller maila val@disk.su.se!

Vad får man göra som Eventansvarig?

Som eventansvarig har du främst ansvar över bokningarna i Foo Bar (en gång per termin), samt huvudansvar för att anordna större event som styrelsen ansvarar för. Traditionsenligt är dessa event Ratatosk, Examensmiddagen, Medlemsmiddagen och Aktivjulfesten, men det finns goda möjligheter för fler nytänkande event!
 

Varför ska man söka Eventansvarig?

Det är väldigt roligt(!), samt att man blir väldigt insatt i vad som händer inom kåren och dessutom får chansen att styra större projekt.
Vill du veta mer? Kontakta gärna bokning@disk.su.se