Protokoll: årsmöte 01/12-21

Det slutgiltiga protokollet för årsmötet med val som ägde rum den 1 december 2021 har nu laddats upp påhemsidan. 
Det färdigjusterade mötesprotokollet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument

Ha en trevlig dag! 

Handlingar till årsmöte

Handlingar till årsmöte

Här kommer handlingarna till DISKs årsmöte med val som äger rum 1 december kl 18.00. 

Alla DISK-medlemmar har närvaro- och rösträtt på mötet. Kom ihåg att ha ditt studentkort tillgängligt så att du kan uppvisa ditt medlemskap. 

Mötet äger rum I Lilla hörsalen på DSV.  

Vi ses den 1 december!