DETTA EXTRAINSATTA ÅRSMÖTET HAR STÄLLTS IN OCH NYTT DATUM KOMMER INNOM KORT!

Detta är den officiella kallelsen till DISKs Extrainsatta Årsmöte #1 2022, som äger rum 4e maj 2022.  

Under det ekonomiska årsmötet så presenterades inte sektionernas verksamhetsplaner, vilket de sedvanligt brukar göras. Därför kallar nu styrelsen till ett extrainsatt årsmöte för att presentera dessa för medlemmarna. Som vanligt så utlovas en matbiljet till alla närvarande.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Varmt välkomna till Lilla Hörsalen kl 18.00 den 4e maj 2022!