Slutgiltiga möteshandlingar till valmötet 6/12 – 17

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 6 december.

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna här. Ytterligare kompletterande bilagor går att finna här.

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017

Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2016 hanteras

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

1. Formalia

a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar

aInformation om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval

3. Propositioner

a. Proposition om ändring i preliminär budget
b. Ändring gällande ordförandemedalj samt förtydling
c. Hantering av vandringsmedaljer
d. Införande av medaljband som representerar antal år i styrelsen

4. Motioner

a. Motion om att sektionen Snigel ska läggas in som en undersektion till Sporten
b. Näringslivssektionens budgetmotion

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse från föregående år
b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
c. 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
d. 
Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
b. 
Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
c. 
Val av kassör för nästa verksamhetsår
d. 
Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
e. 
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
f. 
Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
g. 
Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
h. 
Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
i. 
Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
j. 
Val eller ratificering av inspektor

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande

 

 

Kallelse till valmöte 6/12-17 kl.18.00 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 29 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

  1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Propositioner

3. Motioner

4. Dechargeärenden

a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

5. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

6. Under mötet väckta frågor

7. Mötets avslutande

 

 

Kallelsen redigerades 16/11-17 på grund av ett fel med formatet av dagordningen.

Vill du sitta i DISKs styrelse under 2018?

Hej,
Nu är DISKs valberedning i full gång med att leta efter en ny styrelse till DISK! Har du funderat på hur du kan göra skillnad för alla oss studenter i DISK? Kanske haft tankar om hur du kan utvecklas utanför studierna? Eller haft ideér på nya kaffesorter? Då kanske du passar i DISKs styrelse!
 
Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker passar i styrelsen till valberedningen som sköter framtagandet av bra personer som fungerar ihop. Tveka inte att skicka in en nominering för mycket, det ger bara DISK större chans att få en bra styrelse till 2018.
Beroende på vilken position du nomineras till så krävs det olika saker av dig som person. Läs mer om alla positioner du kan nominera någon till, på disk.su.se/positioner-i-disk.
Att sitta i DISK ger också många olika fördelar. Det ger dig möjlighet att påverka studentlivet på DSV och även i resten av Stockholm. Du får möjlighet att utvecklas som person men även i arbetslivet, samt att du förhoppningsvis får vänner för livet. Om inte det är tillräckligt lär du dig ta ansvar, samarbete, konflikthantering och så får du väldigt roligt på köpet.
Läs mer om detta eller alla positioner du kan nominera någon till, på disk.su.se eller disk.su.se/positioner-i-disk.
 
Gör en skillnad för dig själv och alla andra i DISK. Gå med i styrelsen!
Nomineringar ska innehålla svar på frågor som “Vem är du/den du nomnerar?”, “Varför vill du sitta i styrelsen?”/”Varför är denna person bra i styrelsen?” och “Vad har du/hen för erfarentheter?”. Nomineringar skickas till valberedningen på: val@disk.su.se
 
Mvh,
DISK och Valberedningen

AFCEAHack ’17 hacking event

AFCEAHACK ’17 är ett Vinnova-finansierat Capture The Flag (CTF) hacking event som sker 9-11e okt i samarbete med AFCEA, TechNet. På eventet kommer du att få möjlighet till att träffa några av de mest inflytelserika ledarna inom säkerhetsföretag och CIOs från svenska och utländska myndigheter. Eventet är kostnadsfritt för studenter!
För att tävla i AFCEAHack registrerar ni er på hemsidan www.afceahack.com. Teamen får bestå av upp till tre deltagare, som registreras på plats under eftermiddagen mån 9e okt.

Anmälningslänk: www.afceahack.com
Tid: 9-11e Oktober