Studerandeskyddsombud

Ett studerandeskyddsombud sitter i DISKs styrelse och är precis vad namnet säger, ett skyddsombud för studenter. Det studerandeskyddsombudet finns till för att hjälpa studenterna på Institutionen för Data- och Systemvetenskap med de olika problem som kan dyka upp i studiemiljön.

Skillnaden mellan ett studerandeskyddsombud och ett “riktigt” skyddsombud är att ett studerandeskyddsombud saknar de rättigheter och skyldigheter som ett skyddsombud i normala fall har. Detta innebär att ett studerandeskyddsombud inte har tillgång till konfidentiell information, inte har stopprätt och inte får påkalla tillsynsmyndighet. De plikter som ett studerandeskyddsombud saknar är till exempel att de inte är förpliktigade att polisanmäla händelser som normalt ska polisanmälas, till exempel hot och liknande situationer.
Påkalla tillsynsmyndighet får man dock göra i egenskap av enskild student, den rättigheten har vi alla.

Studerandeskyddsombudet är även belagt med tystnadsplikt.

Vad kan ett studerandeskyddsombud hjälpa till med?

Studerandeskyddsombudet kan hjälpa till med sådant som rör studiemiljön på DSV. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, aspekter såsom belysning i salar, städning, mobbning och trakasserier, personskador och lokalfrågor, som till exempel dålig ventilation eller utrustning som inte fungerar. Allt som berör studiemiljön är det ett studerandeskyddsombuds plikt att hjälpa till med och ha hand om.

Om du känner dig dåligt bemött av personal på DSV är det studerandeskyddsombudet du ska vända sig till men om du istället har frågor eller klagomål gällande själva undervisningen skall du kontakta studiebevakningen

Just nu är Moa Trygg studerandeskyddsombud och kan nås via fomruläret nedan eller via studskyddsombud@disk.su.se