Studiebevakning

Som studentkår är det DISKs uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller en hög kvalitet. Detta arbete görs genom så kallad studiebevakning. Bevakningen på DISK utförs av två personer som ser till att personal på institutionen följer de regler som finns. Studiebevakarna granskar också ny kurslitteratur när föreläsare vill byta ut den gamla.
Studiebevakarna för en löpande dialog med institutionen för att utveckla kvalitetsarbete som sker.

Vad kan studiebevakarna hjälpa mig med?

Studiebevakarna kan svara på enkla studierelaterade frågor, samt förmedla synpunkter och klagomål till lärare och annan personal på institutionen. Dessa frågor kan till exempel röra valet av kurslitteratur, pedagogik och kursplaners disposition. Kom ihåg att det också finns ett Studerandeskyddsombud (studskyddsombud@disk.su.se) som du kan kontakta vid tex. arbetsmiljörelaterade frågor eller kränkande särbehandling. Ibland kan det vara svårt att veta vilken av dessa två man ska vända sig till – då går det bra att kontakta studiebevakarna så ser vi till att ärendet hamnar rätt.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, såvida du inte väljer att inte vara det eller om ärendet kräver att din identitet blir känd. Du kommer alltid få veta och ta ställning till om läraren/institutionen får veta vem du är.

Hur får man tag på en studiebevakare?

Vill man komma i kontakt med en studiebevakare kan du maila på studiebevakning@disk.su.se eller genom att skicka ett meddelande på Facebook. När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen om du inte väljer att inte vara det. Om du har åsikter kring studiebevakarnas arbete, kan du kontakta DISKs personalansvarige eller DISKs styrelse.

Vem är studiebevakare nu?

Just nu är Aida Hegazy och Andreas Ährlund-Richter anställda som studiebevakare på kåren, är du sugen på att jobba som studiebevakare år DISK? Maila styrelsen på styrelsen@disk.su.se!

Vem kan vara studiebevakare?

Studiebevakare anställs och får lön av Studentkåren DISK. I regel är det studerande på Institutionen för data- och systemvetenskap som kan söka en av tjänsterna som studiebevakare. Då bevakarna är studerande söks nya bevakare regelbundet i takt med att de gamla tar sina examina. Är du intresserad av att bli studiebevakare kan det därför vara värt att kontakta DISKs styrelse (styrelsen@disk.su.se) och anmäla intresse även om ingen tjänst är utlyst.