Det slutgiltiga protokollet för styrelsemötet 16e december 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för styrelsemötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument.

Ha en trevlig kväll!