Det slutgiltiga protokollet för årsmötet med val den 9 december 2020 har nu laddats upp på hemsidan.
Det färdigjusterade mötesprotokollet för årsmötet finner du i sin helhet här eller under fliken DISK > dokument > protokoll.

Ha en trevlig kväll!