Riskkonsulter inom IT/Informationssäkerhet till Risk Advisory!

Detta inlägg är i samarbete med Deloitte

Världens största revisions- och konsultnätverk fortsätter växa!
Deloitte är idag världens största konsult- och revisionsnätverk, sett till både intäkter och antal anställda. Vill du bli en del av vårt framgångsrika team med 263 900 kollegor runt om i världen? Vi söker nu juniora medarbetare till vår avdelning Risk Advisory för anställning i augusti 2018.

Vad gör Risk Advisory?
Risk Advisory identifierar och analyserar risker samt granskar och utvärderar styrning i våra klienters verksamhet, d v s hur de identifierade riskerna hanteras. Våra klienter får därigenom hjälp att förstå sina strategiska, operativa, finansiella och IT-relaterade risker. Som riskkonsult inom IT och/eller informationssäkerhet arbetar du med frågor kring IT-styrning och processer relaterat till exempelvis IT-drift, informationssäkerhet och utveckling. Våra klienter är verksamma inom de flesta branscher och uppdragens längd varierar från en dag till tre månader och i vissa fall ännu längre. Våra uppdrag innebär i korthet att samla in och analysera information i en mängd olika former samt att, baserat på analys och jämförelse med hur ledande organisationer arbetar, föreslå hur våra klienter kan förbättra processer och kontroller för att hantera sina risker.

Arbetet innebär en hög grad av kundkontakt, med personer på mycket varierande befattningar vilket ger insyn i såväl styrelsebeslut som brandväggsinställningar, och allt däremellan. Oavsett bransch, omfattning, vilken process eller del av en verksamhet vårt uppdrag rör, finns det en gemensam nämnare: Vårt arbete syftar till att hjälpa våra klienter bättre förstå och hantera sina risker och därigenom bli mer framgångsrika.

Vi erbjuder
Du kommer arbeta i ett spännande och utmanande affärsklimat där du får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte, utbildning och personlig utveckling. Du blir en del av en global firma med ett kraftfullt nätverk av erfarna kollegor och tillgång till ett av världens största utbildningsprogram.

Vi söker
Vi söker dig som, vid anställningens start, är nyutexaminerad civilingenjör med data/IT-inriktning eller systemvetare. Masterexamen eller motsvarande är meriterande. Vi söker dig med goda studieresultat och vi ser gärna att du har varit aktiv under dina studier med extrajobb, studiesociala engagemang eller dylikt. Vidare efterfrågar vi mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Framför allt önskar vi att du är en lagspelare med ett starkt engagemang, är flexibel och söker ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, att du är analytiskt lagd och har en hög ambitionsnivå.

Ansökan
Du ansöker online. Din ansökan ska bestå av cv, personligt brev och betygskopior från högskola/universitet samt gymnasium. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval.

Frågor?
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sophie Karlerö, rekryterare på Deloitte, på telefon 075- 246 27 77.

Välkommen in med din ansökan!

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 263 900 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter.

 

För mer information och anmälan tryck HÄR.

 

 

Dynamics Accelerate

 

Är du nyexaminerad inom exempelvis affärssystem eller IT eller har du några års erfarenhet av att arbeta med affärssystem, logistik eller CRM och vill vidga dina kunskaper? Vill du få möjligheten till en utvecklande karriär inriktad mot affärssystem och delta i spännande konsultuppdrag samtidigt som du utbildas i konsultmässighet och affärsutveckling? Då ska du söka till Dynamics Accelerate!

Dynamics på Acando arbetar idag med spännande och intressanta uppdrag hos kända varumärken, som gör sin resa mot den digitala marknaden.

Du får en specialiserad inriktning mot just Microsoft Dynamics 365, och även möjlighet att certifiera dig inom flera områden. Tack vare utbildningarnas kvalitet och spetsinriktning ges mycket goda möjligheter att göra kometkarriär inom just Dynamics 365 på Acando.

Följ länk för mer information om hur du ansöker:
https://goo.gl/JU7wrE

 

 

Slutgiltiga möteshandlingar till valmötet 6/12 – 17

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 6 december.

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna här. Ytterligare kompletterande bilagor går att finna här.

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017

Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2016 hanteras

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

1. Formalia

a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar

aInformation om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval

3. Propositioner

a. Proposition om ändring i preliminär budget
b. Ändring gällande ordförandemedalj samt förtydling
c. Hantering av vandringsmedaljer
d. Införande av medaljband som representerar antal år i styrelsen

4. Motioner

a. Motion om att sektionen Snigel ska läggas in som en undersektion till Sporten
b. Näringslivssektionens budgetmotion

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse från föregående år
b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
c. 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
d. 
Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
b. 
Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
c. 
Val av kassör för nästa verksamhetsår
d. 
Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
e. 
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
f. 
Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
g. 
Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
h. 
Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
i. 
Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
j. 
Val eller ratificering av inspektor

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande

 

 

Ex-jobb hos iBiz Solutions

Ska du skriva ex-jobb våren 2018? Vill du vara med och förändra framtiden? Kittlar det att jobba med tekniker i absolut framkant?

Välkommen att söka exjobb hos oss på iBiz Solutions för våren 2018. Dom är ledande i Norden inom digitalisering genom systemintegration och utsedda till Årets Partner 2017 av Microsoft. Skicka CV och personligt brev senast 1 december 2017 till exjobb@ibiz-solutions.se

Kallelse till valmöte 6/12-17 kl.18.00 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 29 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

  1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Propositioner

3. Motioner

4. Dechargeärenden

a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

5. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

6. Under mötet väckta frågor

7. Mötets avslutande

 

 

Kallelsen redigerades 16/11-17 på grund av ett fel med formatet av dagordningen.