Om DISK

Studentkåren DISK är en religiöst och politiskt obunden studentkår för studerande vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet (SU). Föreningen bildades i form av en kårförening år 1990 då DSV flyttade till sina nya lokaler i Kista, sedan vårterminen 2008 är DISK en fristående studentkår. Studentkåren har idag ca 1000 medlemmar.

Studentkåren är uppbyggd av ett flertal olika sektioner och vi arbetar bland annat med studiebevakning, studiesociala aktiviteter och näringslivskontakt. Vi verkar för våra medlemmars studier och finner stor vikt i att utgöra ett bra samarbetsforum för studenter på DSV.