Nyhet

Vad får du ut av att sitta i DISKs…

Just nu kan man söka till DISKs styrelse, om man inte varit engagerad i DISK tidigare kan det vara svårt att förstå vad det innebär. Nedan kommer vi att lista fördelar som den nuvarande styrelsen identifierat under sitt verksamhetsår, ifall du vill veta mer om vardera position kan du göra det på disk.su.se/styrelsen/.

Det finns två utgångspunkter man bör se saken ifrån för att kunna svara på den frågan.

 1. Vad det är du får uppleva under din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 2. Vad det är du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.

Dessa två punkter går ofta hand i hand och det som nuvarande och föregående representanter av DISKs styrelse kommer överens om är att det i slutändan bara är positivt.

 1. Här listar vi några av de saker som du får uppleva under din tid som sittande:
 • Du får chans att utvecklas inom ett eller flera av dessa områden:
  • Prioritering
  • Logistik & uppskattning
  • Mötesformalia
   • Planering & schemaläggning
   • Dokumentation
  • Organisering av stora event
  • Marknadsföring som ger erfarenheter av
   • Konkret kommunikation
   • Design
   • Adobe
   • Fotografering
   • Underhåll och uppdatering av en hemsida/ fler hemsidor.
  • Hantering av många av Sveriges organisationspåverkande lagar och regler. Allt från Associationsrätt till GDPR.
  • Kårtraditioner

Givetvis berör DISKs verksamhet mer än dessa områden vilket också medför kunskaper i de områdena men detta ger dig i vart fall ett hum av vad styrelsen arbetar med

 • Du får en inblick i hur en relativt stor ideell organisation fungerar. Är du intresserad av klättra högt i karriärstegen eller eventuellt starta eget någon dag så kommer en inblick i hur en organisation styrs från toppen ge dig ovärderliga insikter du kan ta med dig inför den framtiden.
 • Du har stor möjlighet att påverka Studentkåren DISK.
  Eftersom DISK är en medlemsstyrd organisation så är det givetvis dem som sätter grunden för hur styrelsens arbete ska utföras. Parallellt med DISKs Stadga och Policy utför Styrelsen sina uppdrag baserat på medlemmarnas önskemål och behov. Men med direkt talan under möten och tillträde till alla kårens lokaler och medier tillkommer stora möjligheter att påverka organisationen för dig. Frihet under ansvar så att säga.
 • Du får ta del av en stark, florerande och härlig gemenskap.
  Som en sittande i DISKs styrelse får du lära känna människor som du kanske inte hade funnit annars. Du jobbar tätt ihop i ett team som tillsammans med dig arbetar helt ideellt som i sin tur resulterar i en otroligt varm gemenskap. Studentkåren DISK har dessutom många samarbeten med andra studentkårer. Med det tillkommer möjligheter att gå på många roliga studentevenemang. Nobelmiddagen och doktorspromoveringen i stadshuset är bara två ex på sådana event.
 1. Nedan listar vi det du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 • Ett engagemang i en ideell organisations styrelse är mycket meriterande i rekryterings sammanhang. Många företag ser positivt på det, då du visar på erfarenhet av god samarbetsförmåga, att du är strukturerad och organiserad.
 • Du lämnar DISK med mer än kunskap och erfarenhet, du lämnar DISK med fantastiska vänner och ett otroligt starkt kontaktnät. Med gemenskapen kommer också individer. Individer som precis som du kommer ta examen och ska ut i arbetslivet. Ju bredare ditt nätverk är ju mer har du att hämta. Dina erfarenheter från DISK har du användning av i början. Ditt kontaktnät kommer nyttja dig för evigt.

Men det de framförallt ser är att du finner motivation i att förbättra/ upprätthålla en stark organisation och att du sätter ett större ideellt sammanhang framför dina personliga behov och intressen.  Det är ovärderliga egenskaper som i andra fall kan vara svåra att förmedla på ett konkret sätt.