Utmärkelser

DISK har sedan 1990 delat ut ett flertal utmärkelser till personer som gjort någonting ärofullt för vår studentkår. Vi älskar när våra medlemmar engagerar sig och hjälper oss att utvecklas . 

Seniorsmedalj

En seniorsmedalj kan tilldelas någon som har uppvisat hög kamratskap, stort engagemang och långvarig aktivitet i DISK.

Seniorsmedaljen består av en rund och guldfärgad medalj med svartguldigt band. I mitten av medaljen är det samma lagerkrans som på föreningens märke samt texten DISK SENIOR upphöjt. Seniorsmedaljen kallas även för Per Perssons medalj och skall alltid hänga innerst närmast hjärtat.

Anledningen till namnet är för att när medaljen för långvarigt engagemang instiftades hade Per Persson i 10 år glatt lagt ner mycket tid och engagemang. Den dåvarande styrelsen beslöt därför att medaljen skulle döpas efter honom samt att han skulle vara den första som tog emot medaljen.

Förtjänstmedalj

Tilldelas till den som har gjort ett ypperligt och fantastiskt arbete inom DISK utöver sitt åtagande.

Förtjänstmedaljen består av en medalj med svartguldigt band som fästs på vänster sida. Medaljen är en romb i guld och i mitten finns föreningens logga upphöjt. Medaljen delas ut vid Ratatosk och Medlemsmiddagen. Förtjänstmedaljen skall hängas innerst närmast hjärtat om innehavaren inte har en Seniorsmedalj (isåfall ska Seniorsmedaljen hänga närmast hjärtat).

Hedersmedlemskap

Utöver våra medaljer delar DISK även ut hedermedlemskap till personer som utfört ett extraordinärt arbete för DISK. För hedersmedlemskap krävs inte ett medlemskap i DISK. Dessa nomineras till och väljs in på årsmöten.

Vem kan nominera till medalj?

Vem som helst kan skicka in en medaljnominering. Du kan inte nominera dig själv för medalj.  Den sittande styrelsen i DISK är de som tar beslut om nomineringen går vidare till en medalj eller ej. Om nomineringen går igenom, ges medaljen tillsammans med texten från nomineringen ut på antingen Ratatosk eller Medlemsmiddagen. Om nomineringen blir avslagen så kommer inget protokollföras så du behöver inte vara orolig om du skickar in en nominering. DISK vill gärna ha in nomineringar och vill gärna ge ut medaljer till personer som gjort ett fantastiskt arbete inom DISK. Skicka in en nominering redan idag till styrelsen@disk.su.se, men om du vill skicka in en nominering för en person som sitter i den nuvarande styrelsen ska din nominering skickas till ordf@disk.su.se.

Vad behövs i en nominering?

Tänk på att vara tydlig med din nominering, vem nominerar du och varför. Det ska alltid tydligt framgå i nomineringen vad personen har utfört, när den har utfört det och varför just detta betyder att personen bör få en medalj.

Tänk på att en förtjänstmedalj är för en person som har utfört något ypperligt och fantastiskt utöver sitt åtagande. Det är därför viktigt att motivera vad som var utöver personens åtagande.

Tänk på att en seniorsmedalj tilldelas någon som har uppvisat hög kamratskap, stort engagemang och långvarig aktivitet i DISK. Beskriv vad personen har gjort för DISK, och eftersom långvarig aktivitet är ett krav för seniorsmedaljen är det här extra viktigt att du beskriver när personen utförde det. Tänk på att det är långvarigt engagemang i DISK detta gäller för främst och inte långvarigt engagemang i en sektion då varje sektion har en egen utmärkelse för detta.